Nagroda na London Design Biennale dla polskiej wystawy „Poetyka konieczności”

Prestiżowa nagroda na London Design Biennale dla polskiej wystawy „Poetyka konieczności” organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Projekt autorstwa Zofii Jaworowskiej, Petro Vladimirova i Michała Sikorskiego porusza temat pomocy i współpracy, jako odpowiedzi na wojnę trwającą na Ukrainie. 

Od rozpoczęcia London Design Biennale 1 czerwca ukazało się w prasie międzynarodowej ponad 50 artykułów, wzmianek i recenzji z polskiej wystawy. Do tej pory o ekspozycji „Poetyka konieczności” napisały najważniejsze tytuły związane z projektowaniem i architekturą, w wśród nich Deezen czy ArchDaily. Wywiady z kuratorami zaprezentowane zostały w Monocle oraz w Reuters.

W prasie Polski Pawilon został określony jako jeden z najważniejszych podczas tegorocznej odsłony  Biennale oraz wyróżniony, jako jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych odbywających się w czerwcu w Londynie. Teksty zachęcające do odwiedzenia wystawy „Poetyka konieczności” pojawiły się m.in. w Wallpaper*, Design Week, London on the Site oraz The Resident.

Paula Antonelli, członkini jury London Design Biennale oraz główna kuratorka Museum of Modern Art w Nowym Jorku, wręczając kuratorom nagrodę powiedziała:  “Kto by pomyślał, że istnieje jeden przedmiot, który może mówić o sojuszu, empatii, solidarności, pomocy, przekraczaniu mostów i tworzeniu nowej współpracy? Kto wiedział, że tym obiektem może być okno?”

Odpowiadając na temat przewodni London Design Biennale „The Global Game: Ramapping Collaborations” wystawa „Poetyka konieczności” bada, jak nieoczekiwane przedmioty, takie, jak pozyskane z odzysku okna, poprzez nadanie im drugiego życia nadają  się do ponownego użycia oraz rozwoju współpracy i współdziałania. W czasach kryzysu, zwłaszcza, gdy dostępne zasoby zmieniają się i kurczą, świat musi polegać na nowych rozwiązaniach i procesach. Projektanci muszą odwrócić się od estetyki w kierunku funkcjonalności, pozostając kreatywnymi w swojej pracy. „Poetyka konieczności” ma na celu reinterpretację przedmiotów i narzędzi, które spontanicznie pojawiają się w oddolnych akcjach pomocowych. 

Projekt autorstwa  składa się z trzech etapów, z których pierwszym była zbiórka okien prowadzona w marcu br. na terenie Wielkiej Brytanii. W drugim etapie okna dostarczone przez darczyńców wykorzystane zostały, jako element wystawy w Polskim Pawilonie. Trzecim etapem będzie przekazanie ich do Kijowa, Charkowa oraz Chersonia, gdzie posłużą osobom odbudowującym swoje domy zniszczone w wyniku rosyjskich bombardowań. Eksponaty - jak podkreślają autorzy wystawy - zostaną zmienione z odpadów w pełnowartościowe przedmioty użytkowe, stając się tym samym synonimami międzynarodowego współdziałania, bezpieczeństwa i fundamentami dialogu.

„Autorzy wystawy swoimi działaniami pokazują, , jak aktualną i istotną wartością jest solidarność. Z drugiej strony kryzys i brak materiałów wymusza kreatywne myślenie i szukanie nowych rozwiązań. Niezwykle cieszę się, że to właśnie ten projekt został doceniony przez jury w Londynie, bo stoi za nim niezmiernie ważna i aktualna idea” – mówi dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska. 

Kuratorka Zofia Jaworowska po odebraniu nagrody powiedziała: „Mam wrażenie, ze czasy nacisku na indywidualizm i akumulowanie rzeczy w imię własnego komfortu mamy już za sobą. Wojna, zmiany klimatyczne, rosnąca niestabilność sprawiają, ze coraz częściej szukamy oparcia we wspólnocie i szukamy nowych sposobów dystrybucji wiedzy, towarów i narzędzi. Nasz zespól, w polsko-ukraińskiej współpracy, odnalazł poczucie solidarności i motywacje do spojrzenia inaczej na architekturę, nasze otoczenie, priorytety i nasza prace. W wystawie „Poetyka konieczności” pokazujemy to przez badanie potencjału ponownego wykorzystania materiałów budowlanych.

Instytut Adama Mickiewicza planuje kontynuację projektu „Poetyka konieczności”. W tym celu prowadzone są rozmowy z partnerami m. in. w Szwecji zmierzające do ponownej prezentacji wystawy w kolejnych latach. 

Organizatorem Polskiego Pawilonu na London Design Biennale jest Instytut Adama Mickiewicza, który od 2018 roku wybiera projekty reprezentujące nasz kraj w drodze konkursu. W jury konkursu zasiadają przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji związanych z designem i architekturą. 

Kuratorzy Polskiego Pawilonu w 2023 roku: 

Zofia Jaworowska – aktywistka i założycielka Fundacji BRDA. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, stworzyła Grupę Zasoby, oddolną inicjatywę mającą na celu znalezienie schronienia dla tysięcy uchodźców przybywających do Polski. 

Petro Vladimirov – architekt i kurator z wykształceniem artystycznym. Wraz z Fundacją BRDA współtworzył projekt OKNO. 

Michał Sikorski – architekt i urbanista z doświadczeniem w planowaniu i badaniach kampusów.

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikowano: 2023.06.15 15:59
Aktualizacja: 2023.06.15 15:59
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Ida Wrzesień