Oświadczenie IAM w sprawie zawieszenia rosyjskiej sekcji Culture.pl

 

Warszawa, 12 kwietnia 2022 r.

 

Oświadczenie w sprawie zawieszenia prac sekcji rosyjskiej Culture.pl

Instytut Adama Mickiewicza nie widzi obecnie możliwości rozwijania sekcji rosyjskiej swojego portalu culture.pl. Przyczyny decyzji o jej zawieszeniu są oczywiste. Wynikają z sytuacji panującej na Ukrainie i konsekwencji, jakie świat wyciąga wobec Federacji Rosyjskiej z uwagi na jej brutalną napaść na wolny naród ukraiński. Osobom współpracującym z IAM przy tworzeniu sekcji rozwiązano umowy z zachowaniem zapisanych w nich okresów wypowiedzeń.

Przypominamy o obowiązujących sankcjach, jakie świat nałożył na Rosję. Ich funkcjonowanie faktycznie wyklucza możliwość rozliczeń z autorami tekstów pisanych na potrzeby rosyjskiej sekcji culture.pl, a mieszkającymi na terenie Federacji Rosyjskiej, bez których zdaniem osób współpracującym z IAM przy tworzeniu sekcji rosyjskiej, nie jest możliwe prowadzenie dalszej działalności sekcji. Nie działają systemy bankowe, a wszelkie składane Instytutowi propozycje prowadzenia rozliczeń, służących ominięciu ograniczeń wynikających z nałożonych sankcji, formułowane przez współpracownika sekcji rosyjskiej, uznajemy za działania nie mające oparcia w przepisach obowiązującego prawa i tym samym godne potępienia. IAM nie będzie uczestniczyć w łamaniu i omijaniu sankcji.

Zawieszenie sekcji rosyjskiej nie oznacza odcięcia Czytelników od dotychczasowych rosyjskojęzycznych zasobów. Te będą dla nich nadal dostępne. Priorytetem IAM jest jednak obecnie rozwijanie sekcji w języku ukraińskim.

Opublikowano: 2022.04.12 17:43
Aktualizacja: 2022.04.12 17:43
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki