Oświadczenie Instytutu Adama Mickiewicza

Odnosząc się do konferencji prasowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 15 lutego 2024 roku Instytut Adama Mickiewicza uprzejmie informuje, że w Instytucie trwa kontrola prowadzona przez sześcioro kontrolerów. Spokojnie czekamy na jej wyniki, cierpliwie odpowiadając na wszystkie pytania. „Nowy typ kontroli”, któremu poddawany jest Instytut Adama Mickiewicza, zgodnie z zapowiedzią ma potrwać trzy miesiące. 

Jednocześnie informujemy, że decyzja o obcięciu dotacji IAM nie zapadła w wyniku trwającej kontroli, jak przekazano podczas konferencji prasowej. W rzeczywistości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego najpierw zmniejszyło dotację Instytutu a następnie rozpoczęło kontrolę ministerialną, którą 2 tygodnie później rozszerzono o kontrolę Izby Administracji Skarbowej. 

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotacji podmiotowej o 40.430.000 wpłynęło do IAM 8 stycznia. Decyzja o wszczęciu kontroli MKiDN nosi datę 10 stycznia. Zawiadomienie zaś o kontroli Izby Administracji Skarbowej datowane jest na 25 stycznia 2024 roku. 

W oczekiwaniu na zakończenie trwających prac odsyłamy wszystkich zainteresowanych działalnością Instytutu do publikacji zawierającej zestawienie najważniejszych projektów zrealizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza w latach 2020-2023, dostępnej na stronie IAM oraz pod następującym linkiem do pobrania: IAM 2020-2023 | Instytut Adama Mickiewicza 

 

Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza 

Barbara Schabowska

Pobierz materiały