Polscy artyści tańca na Międzynarodowych Targach Tanzmesse 2022

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza będą promować polski taniec podczas jednego z najważniejszych na świecie międzynarodowych wydarzeń tanecznych tego roku. Dzięki stronie polanddances.pl zagraniczni producenci i promotorzy tańca  dowiedzą się o działalności tanecznych instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i artystów indywidualnych w Polsce.

Ambasadorami polskiego tańca na targach w Düsseldorfie, zaproszonymi do współpracy przez NIMiT i IAM, będą w reprezentanci środowiska tańca, którzy na co dzień posługują się polandances.pl jako narzędziem promocji:

Podczas Targów każdy z nich będzie reprezentować inną dziedzinę działalności związanej z tańcem: nurt baletu współczesnego, nurt niezależny i międzynarodowy, nurt niezależny w Polsce, aktywność menadżerską, a co za tym idzie inną perspektywę możliwości wykorzystania potencjału strony polanddances.pl jako narzędzia promocji.

Relacje z Międzynarodowych Targów Tanzmesse 2022 będzie można śledzić na stronach i w mediach społecznościowych NIMiT i IAM.

– Udział w Międzynarodowych Targach Tańca Tanzmesse to wspaniała okazja do zaprezentowania międzynarodowej publiczności jak różnorodna jest scena polskiego tańca. Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca poza promocją naszych krajowych artystów stawiają sobie za cel także zaprezentowanie funkcjonalności strony polanddances.pl jako narzędzia łączącego artystów z zagranicznymi odbiorcami. Jestem przekonana, że polski taniec przykuje uwagę uczestników Tanzmesse – twierdzi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Strona polanddances.pl powstała w 2020 roku we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z Instytutem Adama Mickiewicza. Promocja zamieszczonego na niej katalogu podmiotów artystycznych miała się odbyć podczas Targów w 2020 roku. Niestety z powodu pandemii do tego nie doszło. W tym roku jest to możliwe i obydwie instytucje wystawią swoje stoisko (nr 38) w dniach 31.08-3.09.2022 roku w Düsseldorfie. Link do strony wydarzenia: https://www.tanzmesse.com/en/

Strona daje zagranicznemu odbiorcy możliwość zapoznania się z tym, jak wygląda dzisiaj polska scena taneczna, ale także pozwala międzynarodowym producentom, prezenterom i menedżerom tańca dotrzeć do konkretnych artystów i zespołów w Polsce oraz znaleźć spektakle, które nie tylko odpowiadają ich profilowi artystycznemu, ale także możliwościom logistycznym, technicznym i finansowym.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Tanzmesse będą miejscem spotkań, dyskusji, nawiązywania i budowania relacji, prezentowania i promowania własnego dorobku oraz kontaktu z tym, co w tańcu wyznacza dzisiaj najnowsze trendy. Dlatego tak ważna jest obecność tam polskiego tańca. Dzięki przyjętej formule prezentacji strony polanddances.pl będzie ona nie tylko promocją samego narzędzia umożliwiającego dotarcie do polskich artystów tańca, ale także każdego z tych artystów, którzy już z niego korzystają – twierdzi Karol Urbański,  zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – Wierzę, że wspólny udział Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Adama Mickiewicza przyniesie owoce w postaci zaproszeń dla polskich artystów i zespołów do prezentacji spektakli zagranicą – dodaje Urbański.

Strona polanddances.pl powstała we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Adama Mickiewicza, finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

O projekcie

PolandDances to narzędzie impresariatu, wspierające polskich artystów tańca w promowaniu ich działań poza granicami kraju. Poprzez różnego rodzaju aktywności Narodowy Instytut Muzyki i Tańca chce motywować twórców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, umożliwiać zagraniczne prezentacje spektakli i promować polską twórczość taneczną. Wśród działań realizowanych w ramach projektu należy wymienić: PolandDances – Rezydencje (współpraca polskich artystów z zagranicznymi choreografami oraz wymiany międzynarodowe ), PolandDances  – Tournee (dofinansowanie zagranicznych tournée polskich spektakli) oraz PolandDances – Warsztaty (przeznaczone dla osób pełniących funkcje menadżerskie i/lub produkcyjne, zainteresowane budowaniem międzynarodowej współpracy w zakresie tańca).

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Organizatorem Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. https://nimit.pl/

 

Osoby do kontaktu:

Alicja Kosińska: + 48 785 210 000 [email protected]

Mateusz Czekaj: +48 785 430 000 [email protected]

 

Kontakt dla mediów:

NIMiT / Agata Szymczak: +48 785 310 000  [email protected] 

IAM / Agnieszka Ryszka: +48 665 499 010 [email protected]