Prace Wacława Szpakowskiego w Rydze.

Informacja prasowa, 28.02.2023

 

Prace Wacława Szpakowskiego w Rydze.

Niepublikowane dotąd materiały archiwalne artysty będą po raz pierwszy prezentowane w Rydze w Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki z okazji rocznicy urodzin artysty. Współorganizatorem ekspozycji jest Instytut Adama Mickiewicza.

Wystawa potrwa od 4.03 do 30.04 jest okazją do zbadania okresu studiów Szpakowskiego oraz jego związków z Łotwą. Prezentuje szeroki wybór dzieł, jak i niepublikowane materiały archiwalne – pionierską, chociaż nieznaną szerzej twórczość. Projekt będzie stanowił spójną ramę dla prac i materiałów archiwalnych upamiętniających 140. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci artysty

Wacław Szpakowski sam pisał o swoich pracach:

"Były to poniekąd próby doświadczalne z linią prostą, które odbywały się nie w laboratoriach naukowych, lecz przygodnie, w różnych miejscach i czasie, jako że w tym celu wystarczał kawałek papieru i ołówka. […] Powstające w ten sposób pomysły linijne były jedynie - rzec można - improwizacjami."

Przez ponad pół wieku Szpakowski nie pokazywał swoich rysunków nikomu poza rodziną i dopiero pod koniec życia opisał je tekstem krytycznym zatytułowanym "Linie rytmiczne".

Projekt architektury wystawy, inspirowany labiryntowymi kompozycjami linearnymi Szpakowskiego, przygotuje Liva Kreislere, autorka takich wystaw jak m. in. „Notes ryski. Śladem linii Wacława Szpakowskiego”.  Wystawa organizowana jest we współpracy z Łotewskim Centrum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.  Kuratorami są: Jakub Gawkowski, Daniel Muzyczuk i Inga Lāce.

Wacław Szpakowski urodził się w 1883 roku a w wieku 14 lat przeniósł się wraz z rodziną do Rygi. Tam kontynuował szkolną naukę aż do ukończenia studiów z dyplomem inżyniera architekta. Odebrał także wykształcenie muzyczne, grał na skrzypcach, w okresie ryskim, w orkiestrze studenckiej.

Podróżował po całej Łotwie i gromadził rysunkowe oraz fotograficzne notatki z podróży, koncentrował się na architekturze i jej ornamentalnych detalach.

Wacław Szpakowski z wykształcenia był architektem a zajmował się również fotografią, rysunkiem, był twórcą systemu linii rytmicznych, polskim artystą awangardowym i pionierem abstrakcji geometrycznej.

Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki (łot. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) to największe muzeum sztuki na Łotwie.

Muzeum Sztuki w Łodzi założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych istniejących muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową.

 

 

Kontakt dla mediów

Klaudiusz Gomerski

[email protected]

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Opublikowano: 2023.03.02 09:44
Aktualizacja: 2023.03.02 11:09
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki