Rezydencja artystyczna w Akademie Schloss Solitude

Instytut Adama Mickiewicza i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zapraszają polskich artystów na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude w Niemczech, która odbędzie się od października do grudnia 2021 roku.

Do składania aplikacji zaproszeni są przedstawiciele szeroko rozumianych sztuk wizualnych. Udział w projekcie daje szansę na realizację pracy twórczej w przyjaznej atmosferze Akademie Schloss Solitude, rozwijanie projektów, a w dalszej perspektywie wejście polskich artystów w międzynarodowy obieg sztuki.

„Jednym z celów Instytutu Adama Mickiewicza jest budowanie relacji, także relacji polskich twórców za granicą. Rezydent będzie miał warunki do spokojnej, twórczej pracy, ale też możliwość obcowania z artystami z całego świata, czerpania inspiracji i budowania kontaktów, które zaprocentują w przyszłości” – mówi Barbara Krzeska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

„Na przełomie 2002 i 2003 roku miałam okazję wziąć udział w trzymiesięcznej rezydencji kuratorskiej w Akademie Schloss Solitude. Możliwość przebywania w tym niezmiernie twórczym środowisku bez wątpienia wpłynęła na moje przyszłe życie zawodowe. Zainspirowana pobytem w Solitude stworzyłam w U-jazdowskim jeden z pierwszych programów rezydencyjnych w Europie Centralnej – mówi Ika Sienkiewicz-Nowacka, kierowniczka i kuratorka programu rezydencji artystycznych w Zamku Ujazdowskim.

Spośród nadesłanych aplikacji przedstawiciele Instytutu Adama Mickiewicza i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wybiorą najlepsze, które zostaną przedstawione Akademie Schloss Solitude w celu wyboru tegorocznego rezydenta.

Stypendium zapewnia artyście studio z przestrzenią mieszkalną oraz do pracy na trzy miesiące, pokrycie kosztów podróży do Stuttgartu, 1000 euro za każdy miesiąc rezydencji oraz dodatkowo 2000 euro na realizację projektu rezydencyjnego.

Od wystawy A Need for Realism, która odbyła się w 2002 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, nieprzerwanie prowadzona jest wymiana rezydencyjna z Akademie Schloss Solitude. Dotychczas w programie wzięło udział wielu artystów, którzy dziś są rozpoznawalni w Polsce i na świecie – m.in. Alicja Bielawska, Grupa Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis), Jan Strumiłło, Anna Konik, Jarosław Kozakiewicz, Paweł Althamer, Anna Molska, Krzysztof Garbaczewski, Karolina Ferenc, Ewa Borysewicz, Karolina Grzywnowicz, Jakub Szczęsny, Alicja Wysocka.

Opublikowano: 2021.06.28 09:08
Aktualizacja: 2021.08.30 11:06
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim