Summa Technologiae 2020 platforma i seria seminariów inspirowanych twórczością Stanisława Lema

Summa Technologiae to projekt zainicjowany przez Julietę Arandę i Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z e-flux.  Łączy w sobie badania akademickie, działalność pedagogiczną, publicystyczną oraz wystawy sztuki współczesnej. Wraz z badaczami i artystami z prestiżowych instytucji naukowych na całym świecie stworzymy niezwykłą międzynarodową konstelację, którą połączą idee Stanisława Lema wyrażone w jego zbiorze esejów filozoficznych "Summa Technologiae". Pokażemy, że prekursorskie myśli zawarte w książce będącej podsumowaniem futurologicznych rozważań autora, przekraczają bariery czasu, geografii oraz dyscyplin naukowych.

 

Jesienią 2020 roku projekt zostanie zainicjowany publikacją platformy internetowej summatechnologiae.eflux.com oraz serią seminariów online współorganizowanych z 4 ośrodkami artystyczno-naukowymi: The New Centre for Research & Practice, Strelka Institute for Media, Architecture and Design w Moskwie, Instytut Haruna Farockiego w Berlinie oraz Parsons School of Design/ The New School w Nowym Jorku. Te „futurologiczne kampusy” przyjmą formę wirtualnych sesji otwartych dla uczestników z całego świata (badaczy, designerów, artystów, architektów), którzy zgłoszą się w open callu. Każde z seminariów skoncentruje się na tematyce poruszanej w rozdziałach "Summa Technologiae", odnosząc idee Lema do wyzwań współczesności.

Pierwsze seminarium prowadzone przez Mohammada Salemy oraz Józefinę Chętko będzie odnosić się do dwóch rozdziałów książki - “Prolegomena wszechmocy” oraz “Intelektronika” dotyczących sztucznej inteligencji i rozwoju technologii oraz wyzwań, jakie one stawiają przed nowoczesnymi społeczeństwami. Uczestnicy będą interpretować te zagadnienia w formie tekstów, prac wizualnych lub filmowych. 

Drugie seminarium, którego liderami będzie para światowej sławy designerów - Carla Leitão i Ed Keller - będzie dotyczyło zagadnień języka, komunikacji, tłumaczeń oraz kwestii epistemologicznych znanych między innymi z “Solaris” Stanisława Lema. Uczestnicy będą pracować na filmach, tekstach oraz utworach muzycznych, tworząc jedno “kompilacyjne dzieło filmowe”. 

Doreen Mende oraz Kodwo Eshuna wychodząc od rozdziału “Stwarzanie światów” zastanowią się nad takimi współczesnymi problemami jak: techno-faszyzm, farmy danych czy związków informacji z władzą i kapitałem. 

Ostatnie seminarium prowadzone przez Benjamina Brattona powróci do rozważań nad sztuczną inteligencją oraz formami, jakie może przybierać dzięki strategii mimikry oraz antopocentryzmowi.

Do udziału w seminariach zostało zaproszone międzynarodowe grono wybitnych naukowców, filozofów, pisarzy oraz artystów: Jason Mohaghegh, Reza Negarestani, Agnieszka Polska, Patricia Reed, McKenzie Wark, Bogna Konior.

Efekty seminariów będą publikowane na platformie Summa Technologiae oraz zostaną wykorzystane jako zalążek do planowanej w przyszłości konferencji naukowej oraz wystawy sztuki współczesnej.

 

SEMINARIUM 1

Constructing Time, Reinventing Nature

Prowadzący: Mohammad Salemy / Józefina Chętko

Daty sesji: 5 listopada , 19 listopada , 29 listopada 

 

SEMINARIUM 2

The Untranslatable: Miracle, Oblivion, Artifact

Prowadzący: Carla Leitão / Ed Keller

Daty sesji: 10 listopada, 17 listopada, 24 listopada

 

SEMINARIUM 3

“…mathematics is a generator of diversity…” 

Prowadzący: Doreen Mende / Kodwo Eshun

Daty sesji: 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia

 

SEMINARIUM 4

The Planetarity of Intelligence: Materialism and Illusion on the Surface of Solaris

Prowadzący: Benjamin Bratton

Daty sesji: 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia

Opublikowano: 2020.11.06 16:37
Aktualizacja: 2020.11.10 15:06
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek