Trudny wiek

Alina Szapocznikow (1926-1973), Andrzej Wajda (1926-2016) i Andrzej Wróblewski (1927-1957) należą do najwybitniejszych twórców swojego pokolenia. Łączą ich wspólne doświadczenia biograficzne, przede wszystkim młodość przeżyta w okresie II wojny światowej. Instytut Adama Mickiewicza i MO Museum w Wilnie od 20 marca zapraszają na wystawę „Trudny wiek. Szapocznikow - Wajda - Wróblewski".

 

 

Na wystawie prezentowanych jest 120 prac z 25 muzeów, galerii i kolekcji prywatnych z 5 różnych krajów. Jest to nowa odsłona projektu „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”, czyli wystawy prezentowanej w 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach, a zarazem pierwsza jego zagraniczna prezentacja.

 

„To kolejny projekt IAM, który ukazuje prace najwybitniejszych polskich twórców powojennych. Po sukcesie ubiegłorocznej wystawy Andrzeja Wróblewskiego „Waiting room” w Moderna Galerija w Słowenii, tym razem publiczność litewska będzie mogła zapoznać się z fenomenem twórczości pokolenia »zarażonego wojną« oraz odkryć, w jaki sposób malarstwo, film i rzeźba interpretowały zbliżone doświadczenia” – mówi Barbara Krzeska, zastępca dyrektora Instytut Adama Mickiewicza.

 

„Celem wystawy jest nie tylko reinterpretacja znanych dzieł sztuki i filmów, ale także ujawnienie tego, co łączy prace trzech artystów ogarniętych obsesją wojny i śmierci. Samo dorastanie jest często postrzegane jako wiek traumatyczny. Ze względu na takie okoliczności jak życie rodzinne, relacje z rówieśnikami, system edukacji czy inicjacja seksualna, okres ten może zdeterminować całe życie człowieka. A jeśli ktoś musi doświadczyć śmierci rodzica, przetrwać trudną do zniesienia codzienność wojenną, w której niewiele jest cnoty i przyzwoitości, staje w obliczu »syndromu wojennego dojrzewania«, naznaczonego wyjątkowym piętnem” - tłumaczy Anda Rottenberg, kuratorka wystawy.

 

Inspiracją dla nazwy wystawy jest tytuł rzeźby Aliny Szapocznikow z 1956 r. (zwiedzający MO Museum będą mieli okazję zobaczyć również tę pracę), przedstawiającej nastoletnią postać. „Trudny wiek” bowiem odnosi się nie tylko do tragicznego czasu historycznego, ale i do jednego z najważniejszych okresów w życiu człowieka - dojrzewania. 

 

Andrzej Wróblewski urodził się i wychował w Wilnie, w rodzinie słynnej artystki Krystyny Wróblewskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego - Bronisława Wróblewskiego. W Wilnie mieszkał do osiemnastego roku życia i tam też, tworząc drzeworyty, rozpoczął swoją drogę artystyczną. Jako nastolatek w czasie wojny uczęszczał na zajęcia w wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. „Chcemy przybliżyć naszej publiczności twórczość Andrzeja Wróblewskiego, artysty związanego z Wilnem, którego twórczość na Litwie jest jednak mało znana poza wąskim kręgiem specjalistów. Wystawa nawiązuje również do trudnego tematu historii Wilna w czasie II wojny światowej." – mówi Milda Ivanauskienė, dyrektor MO Museum.

 

Wystawę można oglądać w MO Museum do 18 lipca. 

 

 

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Mitrovič

[email protected]

+48 601 800 268

 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje
z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu
z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował
i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.