Wernisaż wystawy „Solidarność. Pomoc. Wolność” w Berlinie.

Informacja prasowa, 30.08.2022

 

Wernisaż wystawy „Solidarność. Pomoc. Wolność” w Berlinie

 

30 sierpnia w Instytucie Pileckiego w Berlinie zostanie otwarta wystawa „Solidarność. Pomoc. Wolność”. Choć jej głównym tematem jest historia NSZZ „Solidarność”, to pojawi się także wątek towarzyszący – solidarność z Ukrainą.

Wystawa opowiada o dziejach związku zawodowego „Solidarność”: jego powstaniu, działalności, a także o wsparciu i pomocy, jakie otrzymywał. Oprócz podstawowych informacji na temat „Solidarności” zwiedzający będą mogli zapoznać się również z historią akcji solidarnościowych oraz komitetów pomocy i wsparcia, które powstawały na całym świecie w reakcji na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Ważnym aspektem wystawy jest także zachęta do zastanowienia się nad współczesnym znaczeniem słowa „solidarność” i zadania sobie pytania: Czy dziś wciąż potrafimy być solidarni?

– „Solidarność” odegrała w polskiej historii rolę niezwykłą jako oddolny ruch społeczny, dzięki którego działalności, w Polsce możliwe było pokojowe przekazanie władzy. Wyróżnia to nasz kraj spośród innych bloku wschodniego, w których rewolucja nie zawsze przebiegała bez ofiar. Idee „Solidarności”, uchwycone właśnie w znaczeniu słowa „solidarność”, miały doniosły wpływ nie tylko na bieg historii, ale także na polskie społeczeństwo. Do dziś bowiem nosimy w sobie etos stworzony przez „Solidarność”: empatię, lojalność, obowiązek pomocy potrzebującemu, zaangażowanie w sprawy społeczne. Szczególne świadectwo żywotności tych idei Polacy okazali w obliczu wojny na Ukrainie, masowo pomagając uchodźcom zza wschodniej granicy. Również Instytut Adama Mickiewicza angażuje się w te działania. Zapraszając ukraińskich artystów do współpracy przy projektach i wspierając ich na przykład poprzez program rezydencji kryzysowych, tworzymy wspólnie coś więcej niż sztukę wysokiej jakości. Wcielamy w życie idee „Solidarności” – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Powstanie „Solidarności” w 1980 roku było fenomenem społecznym
i politycznym, które utorowało drogę do upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny w Europie. Dziedzictwo „Solidarności”, 10 milionowego ruchu z tradycją pokojowej walki o wolność polityczną, prawa człowieka, godność ludzką zachowuje aktualność do dzisiaj i pozostaje punktem odniesienia dla innych narodów zmagających się z niedemokratycznymi reżimami w Europie.  Przy okazji wystawy zależy nam na przypomnieniu o zaangażowaniu niemieckiego społeczeństwa w pomoc dla „Solidarności”, które kontrastowało z silną, otwarcie wyrażaną rezerwą znacznej części niemieckich elit politycznych
– podkreśla prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego. – Dzisiaj wsparcia zarówno niemieckich elit, jak i społeczeństwa potrzebuje opozycja białoruska czy zaatakowana przez Rosję Ukraina. Wartości europejskie nie wyrażają się w powtarzaniu pustych haseł, ale stałej gotowości do niesienia pomocy słabszym.

Wolność i solidarność to dwa nierozerwalnie związane ze sobą pojęcia. Dzięki „Solidarności” mamy w Polsce wolność. Dzięki solidarności naszych sąsiadów, „Solidarność” mogła przetrwać w trudnych czasach. Warto przypominać tę historię zwłaszcza teraz, w dobie strasznej wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję. Niech nasza historia będzie inspiracją także dzisiaj – mówi dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

W trakcie trwania wystawy odbędzie się także program wydarzeń towarzyszących, w tym m.in.: wykłady, dyskusje i warsztaty edukacyjne.

Współorganizatorami wystawy są: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Pileckiego w Berlinie oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kontakt dla mediów

Marta Sadurska

[email protected]

Opublikowano: 2022.08.30 12:47
Aktualizacja: 2022.08.30 12:47
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki