Wystawa plakatów dla Ukrainy w Chicago

Od 8 września do 18 listopada 2023 roku w Public Works Gallery w Chicago będzie można zobaczyć wystawę Peace Has No Home: Posters for Ukraine. Prace twórców z Polski i innych krajów, powstałe m. in. w ramach projektu 33 Letters for Ukraine, stanowią wyraz wsparcia środowiska artystycznego dla zaatakowanego przez Rosję kraju. Ekspozycja została przygotowana przez Fundację The Spirit of Poland, Public Works Gallery oraz Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutem Polskim w Nowym Jorku.

Tytuł wystawy odzwierciedla przekonanie o tym, że wywołana przez Rosję wojna niesie zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, a skutecznie może mu przeciwdziałać jedynie zaangażowanie całej wspólnoty międzynarodowej i powszechny szacunek dla wartości pokoju. Wśród plakatów na ekspozycji znajdą się te powstałe jeszcze w pierwszych dniach po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, np. In Solidarity with Ukraine (Studio Lekko) czy Russian Bear (Paweł Jońca); a także późniejsze prace stworzone indywidualnie lub przez artystów skupionych wokół takich organizacji, jak polskie Pogotowie Graficzne (np. plakat przedstawiający hasło ,,Dear Putin, let’s speed up to the part where you kill yourself in a bunker’’) czy blisko związana z Public Works Gallery, amerykańska Someoddpilot.

Dużą część ekspozycji zajmą plakaty zatytuowane: 33 Letters for Ukraine, przygotowane w trakcie spontanicznej akcji solidarnościowej na przełomie marca i kwietnia 2022 roku, kiedy to grupa artystów pochodzących głównie z Polski, publikowała na Instagramie specjalnie przygotowane projekty 33 liter z ukraińskiego alfabetu. Celem tych działań była demonstracja poparcia dla napadniętej Ukrainy – wyrażonego za pomocą nacisku, który położono na jej podmiotowość jako ,,niezależnego kraju z własną kulturą, historią i językiem’’. Akcję całego środowiska, inspirowaną projektem 36 Days of Type, zainicjowały polskie projektantki: Joanna Fidler-Wieruszewska, Alina Rybacka-Gruszczyńska i Agnieszka Kotowska.

Część plakatów składających się na wystawę w Chicago została udostępniona publiczności we wrześniu ubiegłego roku w Midori-So Gallery w Tokio pod hasłem Independence. Artworks for Ukraine. Tak jak wtedy, tak i teraz wystawa Peace Has No Home: Posters for Ukraine znajduje się pod kuratorską opieką Moniki Brauntsch i Eweliny Skowrońskiej, które w dniu otwarcia (8 września) wezmą udział w panelu dyskusyjnym razem z dyrektorem Public Works Gallery, Nickiem Butcherem oraz artystką Zofią Jaworowską.  

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kontakt dla mediów

Marta Sadurska
[email protected]