KONKURSU NA OPRACOWANIE KURATORSKIEGO PROJEKTU WYSTAWY/ INSTALACJI DO REALIZACJI W PAWILONIE POLSKIM PODCZAS LONDON DESIGN BIENNALE 2018

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2018. Projekt powinien prezentować polskich projektantów, polski design oraz zjawiska w nim zachodzące, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2018 tj. Emotional States (Stany Emocjonalne). 

Projekt kuratorski powinien zawierać:

  • koncepcję wystawy/instalacji
  • pełny scenariusz wystawy/instalacji wraz z wizualizacją lub szkicem
  • streszczenie scenariusza
  • szacunkowy kosztorys produkcji projektu
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
  • oświadczenie (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać: dobrą znajomość zagadnień współczesnego designu, w tym zjawisk zachodzących na  międzynarodowej scenie designu; doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw (minimum jedna wystawa zagraniczna); dobrą znajomość języka angielskiego.

Partnerem konkursu jest Muzeum Narodowe w Warszawie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie/złożenie projektu do dnia 12.02.2018 roku do godziny 16:00 (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) na adres:

Instytut Adama Mickiewicza

Ul. Mokotowska 25

00-560 Warszawa

Regulamin konkursu z załącznikami

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Plany przestrzeni wystawienniczej

Załącznik nr 1 (Plan przestrzeni - podstawowe informacje)

Załącznik nr 2 (Plan przestrzeni)

Załącznik nr 3 (Plan przestrzeni)

Załącznik nr 4 (Plan przestrzeni)

Załącznik nr 5 (Informacje dot. oswietlenia)

Załącznik nr 6 (Informacje dot. oswietlenia)

Załącznik nr 7 (Informacje dot. instalacji elektrycznej)

Google tour przestrzeni

Dodatkowe informacje

Konsultacje i informacje udzielane są telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).

Natalia Gedroyć, [email protected], tel. +48 22 44 76 184.