Złoty i srebrny wiek Rzeczypospolitej

Panowanie ostatnich Jagiellonów i rządy dynastii Wazów to czas wielkiego rozkwitu polskiej kultury. Pokazanie dziedzictwa tego okresu za granicą i wyeksponowanie republikańskich wartości, tolerancji i wysokiej kultury Rzeczypospolitej pozwoli dostrzec jej sarmackie korzenie.

 

 

Tytus Ciski

Menedżer Megaprojektu I Rzeczypospolita

Opublikowano: 2021.01.26 13:39
Aktualizacja: 2022.01.10 12:39
Autor: Anonim
Wprowadzenie: