Złoty i srebrny wiek Rzeczypospolitej

Panowanie ostatnich Jagiellonów i rządy dynastii Wazów to czas wielkiego rozkwitu polskiej kultury. Pokazanie dziedzictwa tego okresu za granicą i wyeksponowanie republikańskich wartości, tolerancji i wysokiej kultury Rzeczypospolitej pozwoli dostrzec jej sarmackie korzenie.

Dorota Szczepanek

Menedżer Megaprojektu Złoty i srebrny wiek Rzeczypospolitej

Opublikowano: 2021.01.26 13:39
Aktualizacja: 2021.01.26 16:04
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim