Polska krajem partnerskim Jazzahead! 2018

Szanowni Państwo,

Przyszły rok przyniesie duże, międzynarodowe święto polskiego jazzu. Dzięki staraniom Instytutu Adama Mickiewicza Polska będzie krajem – gospodarzem największych na świecie targów jazzowych – Jazzahead! w Bremie. Realizacja tego projektu przez Instytut odbędzie się w ramach mega projektu Polska 100. Przygotowania do realizacji już ruszyły. Niniejszym chcielibyśmy się podzielić z Państwem kompletem informacji, dotyczących przebiegu tego projektu, ilości i jakości zaplanowanych w nim wydarzeń, oraz praktycznymi informacjami na temat tego, w jaki sposób Państwo możecie uczestniczyć w święcie polskiego jazzu w Bremie.

Przyszłoroczne targi odbędą się w dniach 18–22 kwietnia 2018. W dniach 5–20 kwietnia towarzyszyć im będzie rozszerzony, polski program kulturalny adresowany do mieszkańców miasta Brema. Polski fokus na Jazzahead! w Bremie dzieli się zatem na dwie główne i oddzielne części:

A.  Część showcase’owo-targowa, nazwana Programem Kraju Partnerskiego Jazzahead!, która odbędzie się w dniach 18 – 22 kwietnia 2018  zawiera:

- organizację polskiego stoiska na targach,

- koordynację showcase’u 8 polskich artystów w czwartek 19/04 podczas Polish Night,

- organizację lounge roomu w przestrzeni targowej,

- ogłoszenie otwartej aplikacji dla delegatów (polscy profesjonaliści jazzowi), celem wsparcia ich obecności w Bremie,

- wytypowanie polskich jurorów do selekcji artystów na wszystkie prezentacje showcase’owe festiwalu: Polish Night, German Jazz Expo, Overseas Night, European Jazz Meeting,

- program filmowy Jazz’n The Movies,

- wystawę związaną z polskim jazzem w hallu przestrzeni targowej,

- wydarzenia towarzyszące, przykładowo: after parties , jam sessions, strefę gastronomiczną,

- potencjalny udział polskich artystów w nocy klubowej (Club Night),

- potencjalną koordynację i  współorganizację wspólnego stoiska krajów Europy Centralnej.

B. Część interdyscyplinarna, nazwana Dwutygodniowym programem miejskim, odbywająca się na terenie miasta Brema na dwa tygodnie przed targami Jazzahead!, w dniach 6–20 kwietnia 2018 zawiera:

- organizację Koncertu Otwarcia  (Opening Night) 6/04 w Goethe Theater,

- organizację Koncertu Galowego  w dniu 20/04 w Sali Die Glocke,

- organizację innych wydarzeń we wskazanym czasie dotyczących filmu, literatury, designu, muzyki klasycznej i aktualnej, teatru, sztuk wizualnych, bądź innych dziedzin polskiej kultury w ścisłej współpracy z miejscowymi instytucjami kultury.

 

14 aspektów obu programów ułożone chronologicznie przedstawia się następująco:

1. Ogłoszenie Polski jako Kraju Partnerskiego

Ogłoszenie Polski, jako kraju partnerskiego miało miejsce 30 kwietnia 2017 roku, podczas tegorocznej edycji targów.

2. Komunikacja projektu

 Zdecydowaliśmy przyszłoroczną obecność w Bremie komunikować neutralnym hasłem „We’re from Poland”. W nadchodzących miesiącach Instytut Adama Mickiewicza przeprowadzi przetarg na agencję PR, która obsłuży kompleksowo komunikację  wszystkich aspektów  polskiej obecności  w Bremie. Celujemy w firmy lokalne i międzynarodowe, mające doświadczenie w obsłudze tego typu wydarzeń.

3. Koncert Otwarcia (Opening Night), 6 kwietnia 2018, Theater Bremen

Koncert ten otwiera cykl dwutygodniowych miejskich prezentacji kulturalnych, które poprzedzają targi Jazzahead! i skierowane są przede wszystkim do mieszkańców miasta Brema. Koncert składa się z trzech występów, dwóch muzycznych i jednego o charakterze performatywnym.  Program Koncertu Otwarcia nie tylko nie musi zawierać muzyki jazzowej, a organizatorzy zachęcają do „wyjścia z pudełka” i prezentacji zjawisk zaskakujących i nieoczywistych. Koszty organizacji tego koncertu podzielone są pomiędzy stronę polską i niemiecką w taki sposób, że strona niemiecka ponosi większą ich część. W związku z tym ustalenia programowe są obustronne i żadna z decyzji programowych nie zapada bez akceptacji drugiej strony. Obecnie prowadzimy ustalenia programowe. Strona niemiecka wstępnie wskazała już dwie propozycje muzyczne, które miałyby wypełnić program koncertu.

4. Dwutygodniowy program miejski w dniach 6–20 kwietnia 2018, różne lokalizacje

Charakter i przebieg tego programu zależy od dwóch czynników: zasobności budżetu Instytutu oraz indywidualnych ustaleń programowych z miejscowymi instytucjami, wytypowanymi z listy około 30 potencjalnych partnerów przedstawionych nam przez Messe Bremen. Wydarzenia będą miały charakter interdyscyplinarny i mogą dotyczyć takich dziedzin jak film, literatura, design, muzyka klasyczna, muzyka aktualna, teatr, sztuki wizualne i inne. Większą część wydatków związanych z programem ponosi Instytut. Miejscowy organizator zapewnia infrastrukturę i promocję. Ustalenia i rozmowy programowe są w toku. Planujemy ich finalizację po Nowym Roku.

5. Polskie stoisko na targach Jazzahead!, 18–22 kwietnia, Messe Bremen

Instytut Adama Mickiewicza jest obecny na targach Jazzahead! jako operator polskiego stoiska  od 2013 roku. Wielu z Państwa uczestniczyło dzięki temu w targach, często po raz pierwszy. W nadchodzącym roku planujemy organizację stoiska na podobnych warunkach co dotychczas. Instytut opłaca stoisko i jego design, występując w roli głównego wystawcy, Państwo zaś będziecie mieli szansę aplikować jako współwystawcy na tym stoisku, mając przy okazji szansę na uzyskanie częściowego zwrotu kosztów swojej obecności w Bremie. Polskie stoisko w 2018 będzie znacznie większe niż dotychczasowe i będzie miało charakter otwartej przestrzeni, która będzie pełnić funkcję miejsca spotkań biznesowych. Formułę tę przetestujemy już niedługo podczas światowych targów WOMEX, odbywających się w tym roku w Katowicach. Oprócz stoiska dysponować będziemy również drugą przestrzenią, tzw. lounge room, o czym poniżej.

6. Lounge room kraju gospodarza

Lounge room to dodatkowa przestrzeń. O designie miejsca w dużej mierze zadecyduje prawo zamówień publicznych i procedura przetargowa. Lounge room może być także miejscem prezentacji. Charakterystyka targów wyklucza jednak koncerty i jakiekolwiek inne prezentacje związane z dźwiękiem, nie ogranicza nas jednak wizualnie. Przykładowo można wykorzystać lounge room jako przestrzeń do organizacji poczęstunków i recepcji, organizacji dyskusji lub mikro paneli, bądź innych wydarzeń specjalnych. Może też spełniać funkcję miejsca pokazującego zintegrowany przekaz wizualny dotyczący polskiego jazzu, wystawców, artystów biorących udział w showcase’ie, itp. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i sugestie w tej kwestii. Decyzje w sprawie kształtu lounge roomu zapadać będą w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

7. Wystawa nt. Polskiego Jazzu, 18–22 kwietnia 2018, Messe Bremen

W czasie trwania targów możliwe będzie zorganizowanie w przestrzeni targowej ekspozycji prac związanych z polskim jazzem. Planujemy finalizację decyzji programowych na początku przyszłego roku.

8. Jazz n’ the movies, 18 kwietnia, różne lokalizacje

W pierwszym dniu targów mamy możliwość zaprezentowania programu filmowego związanego z jazzem z Polski. Szczegóły programowe zostaną ustalone do lutego 2018 roku.

9. Polish Night – polski showcase na Jazzahead! 2018, 19 kwietnia 2018, Messe Bremen

Status Kraju Gospodarza targów Jazzahead! gwarantuje 8 slotów showcase’owych dla polskich artystów zarezerwowanych na Noc Polską / Polish Night, która będzie mieć miejsce w czwartek 19 kwietnia 2018 w sali Messe Bremen oraz sąsiadującym  budynku  Kulturzentrum Schalchthof.

Procedura aplikacji do tego showcase’u jest identyczna z tą z poprzednich lat. Musicie Państwo aplikować własnym sumptem, korzystając ze strony www.jazzahead.de, uiszczając uprzednio opłatę akredytacyjną jako jeden z wystawców lub współwystawców na targach. Szczegółowo zostało to opisane w następnym punkcie.

W przypadku koncertów showcase’owych organizatorzy nie oferują honorariów, zwrotów kosztów podróży ani akomodacji. Instytutu Adama Mickiewicza pokryje koszty podróży, akomodacji oraz akredytacji na targi dla 8 wytypowanych przez międzynarodowe jury uczestników polskiego showcase’u, ale nie pokryje ich honorariów. Ponadto Messe Bremen oferuje każdemu z uczestników showcase’u darmową realizację i udostępnienie wysokiej jakości filmu promocyjnego z występu.

10. Rejestracja delegatów na targi Jazzahead! oraz zasady naboru uczestników polskiego stoiska

W dniu 21 września ruszyła rejestracja delegatów na targi Jazzahead!, oraz nabór artystów chcących wystąpić w przyszłorocznych showcase’ach, w tym w Polish Night.

Wyróżniamy trzy kategorie delegatów:

I Artyści, którzy aplikują na showcase.

Grupa pierwsza, czyli artyści muszą najpierw zgłosić swój udział w targach jako wystawcy lub współwystawcy, czyli wykupić swój udział w targach niezależnie od tego, czy przejdą przez sito selekcyjne jury festiwalu i wezmą udział w showcase’ie, czy też nie.

W tym miejscu organizatorzy zwracają szczególną uwagę na wszelkie inne, liczne korzyści łączące się z udziałem w targach, takie jak dostęp do bazy kilku tysięcy międzynarodowych delegatów, łatwy bezpośredni dostęp do nich w czasie targów, cały wachlarz możliwości networkingu i bezpośredniej promocji artysty na miejscu, możliwość skorzystania ze stoiska IAM jako współwystawca, możliwość wzięcia udziału w koncertach Club Night, czy festiwalowych jam sessions, i inne.

WAŻNE:  Zgłoszenie się artysty w charakterze współwystawcy stoiska IAM i wykupienie akredytacji w praktyce oznacza brak gwarancji zwrotu kosztów akredytacji ze strony Instytutu. IAM dokona zwrotu kosztów akredytacji jedynie tych 8 artystów, którzy zostaną wybrani przez festiwalowe jury do showcase’u Polish Night. Pozostali aplikujący artyści ponoszą inwestycje na własny koszt. 

 • Nabór dla artystów jest już otwarty i potrwa do 2 listopada 2017.
 • Numer polskiego stoiska, który należy użyć, zgłaszając się jako współwystawca Instytutu Adama Mickiewicza to 6E02.
 • Prosimy o zgłaszanie do IAM, każdorazowej aplikacji do showcase’u w charakterze współwystawcy IAM. Informacje prosimy przesyłać na adresy mailowe [email protected] oraz [email protected]. Chodzi tylko o informację, że dany artysta aplikował.
 • W tym roku zmieniły się zasady płatności za akredytację. Messe Bremen nie honoruje już płatności fakturowanych, jedynie płatność w czasie rzeczywistym przy pomocy karty kredytowej, paypala, lub natychmiastowego przelewu bankowego.
 • Do 15 grudnia można odwoływać zgłoszenia dotyczące wszelkich akredytacji, ponosząc opłatę w wysokości 30% wartości akredytacji.
 • Wszystkie informacje na temat zasad naboru dostępne są na stronie: http://jazzahead.de/wp-content/uploads/2017/08/jazz18_Conditions-for-showcase-applications.pdf
 • W razie problemów z aplikacją, osobą kontaktową ze strony Jazzahead jest Insa Stanke: [email protected]

Dodatkowe informacje od organizatorów (w języku angielskim):

 • To register for jazzahead! 2018, you first need to create an account here and choose your individual participation option after the login. If you already have an account you can login here directly. Please note: jazzahead! has a new website since 2016. If you have already an existing account and didn´t activate it in 2018,  you can activate this account again for the next jazzahead! by using the button “forgot password” here. Then you have to follow the instructions that will be sent via e-mail and choose a new password. After that you can login again in order to update your user account data and choose your individual option as a co-exhibitor.
 • Please fill in “Adam Mickiewicz Institute” in the field ”Co-exhibitor of”! The stand number is 6E02 (Subject to modification).
 • The discount code is: JA18RC5EU. Please choose the reduced conditions of 130€ + 19% VAT. NEW: registrations as professional participants or co-exhibitors cannot be paid by invoice any longer, only credit card, paypal or immediate money transfer will be possible.
 • Only after the login as a registered co-exhibitor you can make a showcase proposal if you want to. You find all information under “my jazzahead”.
 • November 2nd, 2017 is showcase application deadline

 

II Delegaci, którzy pojadą do Bremy ze wsparciem IAM, czyli współwystawcy IAM.

Współwystawcy muszą postąpić w podobny sposób opisany powyżej  – tj. najpierw zgłosić się i ponieść koszt akredytacji mając świadomość, że inwestycja może, ale nie musi podlegać zwrotowi przez IAM. Ewentualny zwrot kosztów akredytacji zależny jest od wyników osobnego naboru dla delegatów – współwystawców IAM, który Instytut ogłosi w lutym 2018 roku. W zależności od wyników tego naboru i zasobności budżetu IAM wesprze tak wielu aplikujących, jak to możliwe.

WAŻNE:  Nabór Instytutu Adama Mickiewicza dla delegatów na przyszłoroczne targi w Bremie zostanie ogłoszony  w lutym 2018 roku.

 • Do 15 grudnia można odwoływać zgłoszenia wszelkich akredytacji, ponosząc 30% stratę jej kosztów.
 • Numer polskiego stoiska, który należy użyć, zgłaszając się jako współwystawca Instytutu Adama Mickiewicza to 6E02.
 • Prosimy o zgłaszanie także do IAM każdorazowej aplikacji w charakterze współwystawcy IAM. Informacje prosimy przesyłać na adresy mailowe [email protected] oraz [email protected]
 • W bieżącym roku zmieniły się zasady płatności za akredytację. Messe Bremen nie honoruje już płatności fakturowanych, jedynie płatność w czasie rzeczywistym przy pomocy karty kredytowej, paypala, lub natychmiastowego przelewu bankowego.
 • Wszystkie informacje na temat zasad naboru dostępne są na stronie http://jazzahead.de
 • W razie problemów z aplikacją osobą kontaktową ze strony Jazzahead jest Insa Stanke: [email protected]

 

III Pozostali delegaci i wystawcy, którzy jadą na targi bez wsparcia, oraz / lub planują zakup własnego stoiska.

Grupa trzecia to profesjonaliści, którzy nie korzystają ze stoiska – parasola IAM, nie aplikują też o dofinansowanie ze strony Instytutu. Delegaci Ci są jednak zawsze mile widziani na naszym stoisku.

11. Jury showcase’owe

Sitem selekcyjnym dla wszystkich showcase’ów mających miejsce na targach Jazzahead! są tradycyjnie kilkuosobowe, międzynarodowe składy jurorów rekrutujących się głównie z grona dyrektorów i dyrektorów programowych renomowanych międzynarodowych festiwali jazzowych. W związku ze statusem Polski, jako kraju gospodarza, w składach jurorskich czterech showcase’ów udział weźmie łącznie pięciu jurorów z Polski. W jury Polish Night zasiądzie dwóch jurorów z Polski, czterech przedstawicieli festiwali europejskich, oraz przedstawiciel Jazzahead!. W każdym z pozostałych składów jurorskich tj. European Jazz Meeting, German Jazz Expo oraz Overseas Night udział weźmie po jednym z naszych przedstawicieli. Składy jurorskie zostaną potwierdzone w ciągu kilku nadchodzących dni.

12. Koncert Galowy w dniu 20 kwietnia 2018 w sali Die Glocke

Koncert ten, choć odbywa się w trakcie targów Jazzahead! przynależy programowo i zamyka dwutygodniowy program interdyscyplinarny realizowany na terenie miasta Brema. Zarówno program, jak i sam koncert adresowane są przede wszystkim do mieszkańców miasta. Akredytacje profesjonalistów obecnych na targach w Bremie nie obejmują wstępu na ten koncert.

Koncert Galowy złożony będzie z dwóch polskich występów. Ustalenie jego programu warunkowane jest przede wszystkim przez konieczność wypełnienia i sprzedania audytorium dla 1 500 osób. Koncert ten będzie biletowany, a 100% jego kosztów i ryzyko finansowe ponosi strona niemiecka – tj. organizator targów Messe Bremen. Przesuwa to proces podejmowania decyzji programowych w stronę naszego niemieckiego partnera. Również ustalenia finansowe i logistyczne prowadzone są przez Messe Bremen bezpośrednio z przedstawicielami artystów. W chwili obecnej dobiega końca proces decyzyjny. Niedługo program koncertu galowego powinien być już potwierdzony i zamknięty.

13. Noc klubowa – Club Night, 21 kwietnia 2018, różne lokalizacje

Noc Klubowa odbywająca się co roku w sobotę jest wydarzeniem równoległym względem targów Jazzahead! i czterech podstawowych showcase’ów mających miejsce w budynku Messe Bremen oraz sali Kulturzentrum Schalchthof. Noc Klubowa, podobnie jak dwutygodniowy program miejski Kraju Partnerskiego są przeznaczone głównie dla miejscowej publiczności, miejscowych włodarzy oraz instytucji kultury. Oba programy to pewna przeciwwaga dla zdominowanych przez środowisko profesjonalistów targów i showcase’ów. Oczywiście delegaci targów mają wstęp na te koncerty.

Club Night obejmuje swoim zasięgiem około 40 lokalizacji, głównie klubów jazzowych, ale nie tylko, gromadząc rokrocznie około 6 500 słuchaczy. Koncerty są organizowane a artyści bookowani bezpośrednio przez same kluby. Występy na Nocy Klubowej w odróżnieniu od showcase’ów Jazzahead! są płatne (artyści otrzymują gażę zależną od indywidualnych ustaleń z klubami).

Występy artystów podczas Club Night zależą od indywidualnej inicjatywy samych zainteresowanych. Ani Jazzahead!, ani Instytut Adama Mickiewicza nie biorą udziału w ustalaniu programu ani koordynacji Nocy Klubowej.

Ważne wskazówki:

- Jazzahead! przekazuje kontakty zespołów aplikujących do showcase’ów organizatorom koncertów w ramach Nocy Klubowej.

- Pełną listą lokalizacji Club Night dysponują organizatorzy Jazzahead!. Zapytania o klubowe kontakty można kierować bezpośrednio do Messe Bremen.

- Finlandii udało się w ubiegłym roku umieścić 8 artystów na Club Night dzięki pracy fińskiego promotora – insidera na stale obecnego w Bremie. Bookingi  wymagają indywidualnych ustaleń z poszczególnymi promotorami, często na miejscu.

- Koniec ustaleń programowych Club Night następuje miesiąc po zamknięciu naboru showcase’owego –z początkiem grudnia.

14. Pozostałe możliwe aktywności podczas targów Jazzahead!

Oprócz wymienionych wyżej punktów programu organizator jazzahead! daje nam możliwość:

- wykorzystania przestrzeni piwnicy w Kulturzentrum Schlachthoff na after party po koncertach w czwartek 19 kwietnia, sobotę 21 kwietnia lub w oba te dni. After party może mieć zarówno charakter jam session, jaki i setów dj-skich,

- wykorzystanie przestrzeni na świeżym powietrzu, w sąsiedztwie Kulturzentrum Schlachthoff, do stworzenia polskiego ogródka gastronomicznego. Tu Państwa sugestie i pomysły są również mile widziane.

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony jesteśmy w stanie zwołać w dogodnym momencie spotkanie informacyjne nt. powyższych aspektów polskiej obecności w Bremie w 2018 roku. Na chwilę obecną jednak niniejsza nota zawiera komplet informacji, którymi możemy podzielić się z Państwem.

 

Sporządził Michał Hajduk ([email protected])

Pobierz wersję PDF