Niepodległa

Rozwijany w Instytucie Program Wieloletni Niepodległa do roku 2022 opiera się na konkretnych filarach. Jeden z nich, dotąd nieeksplorowany, dotyczy dziedzictwa Solidarności i roli robotników w polskich przemianach politycznych. W najbliższych latach IAM będzie rozwijał ten wątek, przypominając fenomen ruchu solidarnościowego i skupionych wokół niego twórców kultury.

 

Opublikowano: 2021.01.26 13:06
Aktualizacja: 2022.01.10 12:42
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki