Specjalista do obsługi recepcji i kancelarii IAM

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracownika -

specjalisty do obsługi recepcji i kancelarii IAM

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres współpracy będzie obejmował:

 • przyjmowanie gości Instytutu,
 • odbieranie telefonów, udzielanie informacji na temat działalności IAM, kierowanie rozmów telefonicznych do właściwych odbiorców,
 • współpraca z firmami kurierskimi, w tym zamawianie usług kurierskich,
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej i przesyłek,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących i rozdzielanie ich,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów i przesyłek wychodzących,
 • odznaczanie wpływu umów IAM w systemie informatycznym,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru dokumentów finansowych w systemie informatycznym,
 • zamawianie materiałów biurowych na potrzeby sekretariatu,
 • prenumerata prasy i jej rozdzielanie.
 • monitorowanie rozliczeń finansowo-księgowych oraz umów, wniosków, zaproszeń Sekretariatu, a także nadzór nad ich obiegiem,
 • skanowanie dokumentów dekretowanych do obiegu w programie informatycznym,
 • wprowadzanie i aktualizowanie kontaktów dyrektora do systemu informatycznego,
 • obsługa konta email recepcji IAM,
 • inne prace kancelaryjne i administracyjne.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w realizacji podobnych zadań,
 • znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych,
 • umiejętności pracy pod presją,

Oferujemy:

 • współpracę na umowę cywilnoprawną
 • możliwość rozwoju,
 • możliwość działania w doświadczonym, zgranym zespole specjalistów.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 20 października br.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3fbaa7cbabc84f6fac2d911021cfd302

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy(w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.10.05 21:49
Aktualizacja: 2021.10.05 21:49
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim