International Marco Scacchi Early Music Festival w Wilnie.

Informacja prasowa, 8.03.2023

 

International Marco Scacchi Early Music Festival w Wilnie – koncert zespołu założonego przez Agnieszkę Budzińską-Bennett

5 marca rozpoczęło się wydarzenie będące kontynuacją tradycji zapoczątkowanych Festiwalem Marco Scacchi we Włoszech. Instytut Adama Mickiewicza jest współorganizatorem jednego z koncertów w Wilnie z udziałem Agnieszki Budzińskiej-Bennett, wokalistki i pianistki, założycielki międzynarodowego zespołu ensemble Peregrina.

International Marco Scacchi Early Music Festival powstał w 2015 r., aby uhonorować wydarzenie ważne w historii kultury litewskiej.  Było nim wystawienie w XVII wieku opery „Il ratto di Helena”. Świeżo skomponowana we Włoszech opera trafiła na Litwę zanim usłyszeli ją melomanii w Paryżu czy Londynie. Organizatorem festiwalu jest Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

14 marca odbędzie się koncert muzyki krakowskiej z czasów Jagiellonów. „Music from Cracow in the times of Władysław Jagiełło” w prawykonaniu ensemble Peregrina przeniesie odbiorców  w czasy złotego wieku Rzeczpospolitej, kiedy kwitła kultura i kultywowano sztukę na dworze królewskim. 

„W pierwszej części naszego programu opowiemy historie dwóch najważniejszych dla Polski świętych – św. Wojciecha i św. Stanisława, […]. W drugiej części programu skupimy się na […] licznych kompozycjach ze słynnego rękopisu Kras 52 […] obecnie przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie […]. Ensemble Peregrina ma zaszczyt zaprezentować fragmenty rękopisu Kras 52, który nie tylko należy do dziedzictwa kulturowego polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów, ale jest także ważnym świadectwem wymiany międzykulturowej w późnym średniowieczu.” – opisuje Agnieszka Budzińska-Bennett

Koncert ensemble Peregrina jest jednym z wydarzeń organizowanych przez IAM na Litwie w 2023 roku i wpisuje się w wieloletni projekt Kras 52.

Partnerem wydarzenia jest Instytut Polski w Wilnie.

Muzeum Narodowe mieści się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Gromadzone, przechowywane, badane i prezentowane są elementy dziedzictwa historycznego i kulturowego państwa litewskiego jego władców, bogate i unikalne kolekcje archeologiczne oraz europejskie kolekcje sztuki dzieła sztuki oraz przedmioty użytkowe.

 

Kontakt dla mediów

Klaudiusz Gomerski

[email protected]

Opublikowano: 2023.03.10 11:36
Aktualizacja: 2023.03.16 12:01
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki