Polska na targach WOMEX 2023

Polscy menadżerowie i promotorzy na najważniejszych w Europie targach world music.

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór  na najważniejsze targi world music w Europie, odbywające  się w dniach 25 - 29 października 2023 roku w Coruñie w Hiszpani. 

Nabór skierowany jest do menadżerów, promotorów, wydawców muzycznych, posiadających w swoim katalogu polskich artystów,  polskich artystów w roli menadżerów (self-managed artists) oraz dyrektorów programowych/artystycznych polskich festiwali folkowych, world music i pokrewnych, którzy w swojej działalności prowadzą projekty zakładające międzynarodową kooperację artystyczną. Wybrani delegaci zostaną zaproszeni jako goście polskiego stoiska wystawienniczego, którego operatorem i producentem będzie Instytut Adama Mickiewicza. Nadrzędnym celem polskiej obecności na targach WOMEX jest promocja polskiej muzyki na świecie. 

Więcej informacji o samych targach można znaleźć na stronie głównej wydarzenia: www.womex.com

Jak się zgłosić? 

Procedura zgłoszenia jest prosta: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line do dnia 08.05.2023 roku do godziny 23:59. Wnioski złożone po czasie lub złożone na innym niż poniżej wskazanym formularzu nie zostaną wzięte pod uwagę. Wszystkie otrzymane formularze zostaną poddane ocenie merytorycznej przez minimum trzech członków wyłonionych spośród pracowników Instytutu Adama Mickiewicza. 

Uwaga!  Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu oraz zapoznanie się z treścią formularza przed rozpoczęciem jego wypełniania on-line. Formularz zgłoszeniowy on-line jest jedynym dokumentem koniecznym do złożenia na etapie naboru. Wsparcie obejmie zwrot kosztu wykupu akredytacji na targi oraz zapewnienie biletów lotniczych na czas trwania targów. Wsparcie nie obejmie zwrotu kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia (szczegóły w regulaminie). 

Link do formularza zgłoszeniowego on-line: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/006169aa-3930-2b93-c8e5-fc4008c1448b

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 19.05.2023 roku na stronie iam.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]