Program Open Poland

Program OPEN POLAND został powołany na początku 2018 roku jako rozwinięcie i kontynuacja Programu Partnerstwo Wschodnie.

Specyfika Programu OPEN POLAND polega na tworzeniu stałych i długofalowych relacji pomiędzy środowiskami artystycznymi, akademickimi oraz liderami opinii publicznej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.

Celem działania Programu jest tworzenie platformy wymiany kulturalnej poprzez projekty z obszaru filmu, sztuk wizualnych, zarządzania kulturą, sztuki nowych mediów i teatru. Długofalowe rezultaty Programu to:

  • realizowane wspólnie ze wschodnimi partnerami przedsięwzięcia, takie jak wystawy, spektakle, koncerty, festiwale, konferencje; 
  • aktywizacja i współpraca środowisk branżowych;
  • wymiana doświadczeń.

Prowadzone w ramach OPEN POLAND projekty zakładają szeroką współpracę zarówno z reprezentantami czołowych państwowych instytucji kulturalnych, jak i z niezależnymi kuratorami, działaczami społecznymi, artystami, sektorem NGO oraz z przedstawicielami niezależnego obiegu sztuki.

W ramach Programu OPEN POLAND realizowane są wieloletnie przedsięwzięcia, takie jak:

  • POLISH PLAYS – projekt popularyzujący współczesną polską dramaturgię, który zakłada publikację antologii współczesnego polskiego dramatu w językach narodowych krajów partnerskich oraz zróżnicowane działania w obszarze teatru, m.in. warsztaty, koprodukcje teatralne, radiowe słuchowiska teatralne, wystawy.
  • WATCH out! Polish Filmmakers – projekt łączący prezentację polskich filmów na najważniejszych festiwalach filmowych w krajach objętych Programem Open Poland z programem branżowym dla profesjonalistów.
  • Laboratorium OPEN POLAND to miejsce rozwoju i realizacji nowych projektów, których inicjatorem są zarówno polscy, jak i zagraniczni partnerzy, artyści oraz kuratorzy. Jego celem jest wspieranie ciekawych inicjatyw oraz włączanie do współpracy nowych artystów i kuratorów.
  • WHAT NEXT – polsko-ukraińsko-brytyjski projekt fotograficzny, dotyczący zagadnień związanych z przyszłością człowieka w dynamicznie zmieniającej rzeczywistości i w coraz bardziej zaawansowanym technologicznie świecie. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022 w ramach obchodów rocznicy urodzin Stanisława Lema.
  • Elektroniczny informator „Partnerzy w kulturze” o programach edukacyjnych i źródłach finansowania projektów kulturalnych i społecznych. Informator powstał z myślą o partnerach Programu i menedżerach z krajów PW, którzy poszukują nowych możliwości rozwoju i finansowania swoich projektów. Dostępne są 4 wersje językowe informatora: polska, angielska, ukraińska i rosyjska. Informator do pobrania

Wśród projektów, realizowanych przez OPEN POLAND w  2019 r. znalazły się m.in.:

Wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=3WKwxk9Nvoc&list=PLlIScDBHU_PLTLK8H0kioIW8usoBUXoAW

 

Aktualności

Opublikowano: 2016.10.14 15:17
Aktualizacja: 2020.04.22 15:39
Autor: Karolina Babij
Wprowadzenie: Marta Dymek