Program Polska 100

W 2018 roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. To niezwykły moment dla polskiej kultury, która, jako jedyna sfera życia Polaków, pozostawała wolna nawet w najtrudniejszych czasach.

Chcąc uczcić ten niezwykły czas, Instytut Adama Mickiewicza rozpoczyna realizację długofalowego programu  POLSKA 100 (w ramach Priorytetu 3a Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2021), którego celem jest promowanie polskiej kultury za granicą oraz stworzenie nowoczesnej platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami, artystami i instytucjami kultury na całym świecie.

W ramach programu POLSKA 100  Instytut Adama Mickiewicza zaprezentuje światu najważniejsze zjawiska w polskiej sztuce ostatniego stulecia.

Prezentowane projekty ukażą fenomeny kulturowe, które, mimo upływu czasu, nie straciły na swojej aktualności i mogą nadal inspirować odbiorców na całym świecie.

„POLSKA 100” to wyzwanie, jakie polska kultura rzuca promowanej na świecie, tonącej w cytatach i powtórzeniach, kulturze masowej.

Struktura programu ma charakter dziedzinowy. Ze wszystkich dziedzin kultury Instytut Adama Mickiewicza wyodrębnił sześć: muzykę, design, sztuki wizualne, film, teatr oraz nowe technologie, które po raz pierwszy na tak szeroką skalę będą przez IAM wykorzystywane jako narzędzie międzynarodowej komunikacji.
W ramach strategii dziedzinowej realizowany jest program w oparciu o filary wyznaczające kluczowe obszary tematyczne programu.

W ramach poszczególnych filarów, przez kolejne cztery lata, Instytut Adama Mickiewicza zrealizuje ponad 400 projektów, które często łączy ze sobą nawiązanie do naczelnego postulatu awangardy – wolności sztuki –  przekładającej się na innowacyjność, przekorę, niczym nieskrępowaną potęgę wyobraźni oraz na skłonność do eksperymentowania.

Instytut Adama Mickiewicza będzie realizował projekty zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej (kraje Grupy Wyszehradzkiej, Rumunia, państwa bałtyckie) i Zachodniej (Francja, Niemcy i Wielka Brytania), jak i na innych kontynentach – w Ameryce Północnej (USA) i Azji (Chiny, Japonia, Korea).
Zadaniem Instytutu Adama Mickiewicza jest realizacja programu oraz opracowanie strategii komunikacji niezbędnej dla wdrażania projektów w poszczególnych krajach.

Struktura programu

Muzyka wolności (strategia muzyki poważnej)

Filary:

 • Od Paderewskiego do awangardy
 • Studio eksperymentalne Polskiego Radia
 • Heroiny dźwięku
 • Mapa Polskich Kompozytorów

Polski jazz (strategia muzyki aktualnej)

Filary:

 • Polski jazz na targach Jazzahead! i kluczowych festiwalach jazzowych
 • Network polskich festiwali jazzowych – International Jazz Exchange

Konstruktorzy nowej rzeczywistości (strategii sztuk wizualnych)

Filary:

 • Awangarda: od dwudziestolecia do dzisiaj
 • Polska fotografia – między eksperymentem a tendencjami dokumentalnymi
 • Dialog w ramach sztuki współczesnej
 • Polska sztuka przełomu XIX i XX wieku oraz poszukiwanie stylu narodowego

Polski design w perspektywie 100 lat (strategia designu)

Filary:

 • Historia polskiego designu
 • Design w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej
 • Nowe technologie

Nowa wizja teatru (strategia teatru)

Filary:

 • W poszukiwaniu nowego teatru
 • Dziedzictwo romantyczne a Wielka Reforma
 • Terytoria choreografii – nowe ścieżki awangardy
 • Serce Fabryki
 • Tłumaczenia i transkrypcje kulturowe polskiej awangardy
 • Showcase Teatrów Środkowej Europy
 • Nowa generacja w odpowiedzi Mistrzom
 • Can Paderewski be the hero of a musical? (musical o Paderewskim)

Polska sztuka filmowa (strategia  filmu)

Filary:

 • Ikony dwudziestolecia: cykl filmów animowanych
 • Sounds Polish
 • Jack Strong (koprodukcja z polsko-amerykańska)
 • Mistrzowie polskiego kina

Nowe technologie

Filary:

 • Przewodnik o N18 na Culture.pl Where is Poland? A Foreigner’s Guide to Polish Culture under the Partitions
 • Polacy w kulturze świata
 • Roderick Coover, Webdok
 • Aplikacje VR

 

 

Zofia Machnicka

Menedżer Programu
Polska 100
TEL:22 44 76 187

Zobacz inne projekty Instytutu

Opublikowano: 2017.02.06 16:29
Aktualizacja: 2018.01.12 17:20
Autor: Karolina Babij
Wprowadzenie: Karolina Babij