Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to zaplanowany na lata 2014–2020 program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe projektom realizowanym przez sektor kultury, audiowizualny i kreatywny, opierającym się o współpracę europejską. Program czerpie z sukcesu oraz doświadczeń wyniesionych z realizacji programów Kultura i MEDIA. Oznacza większe możliwości rozwoju dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych.

Celami programu są:

 • promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,
 • strategiczne budowanie publiczności europejskiej,
 • podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym,
 • zwiększanie dostępności dzieł.

Program składa się z 3 komponentów:

 • komponent Kultura – wspiera działania kulturalne,
 • komponent MEDIA – wspiera działania audiowizualne,
 • część międzysektorowa – wspiera działania kulturalne realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, prezydencji w Radzie UE, nagród przyznawanych przez Unię Europejską oraz Instrumentu Gwarancji Finansowych dla Sektorów Kultury i Kreatywnego.

Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie 7 lat program planuje wesprzeć finansowo:

 • 250 000 artystów i profesjonalistów, umożliwiając im dotarcie do nowej, międzynarodowej widowni,
 • dystrybucję międzynarodową ponad 800 europejskich filmów,
 • działania ponad 2000 europejskich kin, dające możliwość zawiązania międzynarodowej współpracy czy poszerzenia repertuaru o najciekawsze europejskie tytuły,
 • wydanie i przetłumaczenie ponad 4500 książek i innych prac literackich, dając ich autorom szansę na zaistnienie na nowych rynkach wydawniczych, a czytelnikom na poznanie najbardziej wartościowych europejskich dzieł.
Więcej informacji na

Ewa Kornacka

Kreatywna Europa

tel.: +48 22 44 761 74

Zobacz inne projekty Instytutu

Opublikowano: 2013.12.19 14:41
Aktualizacja: 2019.11.18 10:01
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Instytut Adama Mickiewicza