New Stage - Wyniki

Wyniki naboru do programu New Stage!  teatralnej rezydencji online.
Dziękujemy za ponad 80 zgłoszeń. Przedstawiamy listę zwycięzców naboru:

Anna Wakulik               
Klaudia Hartung - Wojciak
Renata Piotrowska - Auffret
Pamela Leończyk        
Sebastian Krysiak        
Tomasz  Kaczorowski         
Kolejność nie odzwierciedla ilości zdobytych punktów. 
Wybranym artystom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Adama Mickiewicza, organizator programu "New Stage!", teatralnej rezydencji on-line, informuje o zmianie terminu ogłoszenia wyników naboru. Nowy termin ogłoszenia nazwisk 6 laureatów to 1 października 2020.

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór do programu New Stage! To czteromiesięczne rezydencje online. Celem projektu jest łączenie polskich twórców teatralnych z mentorami reprezentującymi czołowe sceny zagraniczne. 

New Stage! to szesnastotygodniowy program rezydencji online, który połączy sześcioro twórców  teatru dramatycznego i muzycznego, teatru tańca oraz performansu teatralnego z Polski z mentorami z prestiżowych zagranicznych instytucji teatralnych. Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłosić do konkursu autorską koncepcję działania teatralnego. Wybrany rezydent będzie miał cztery miesiące, aby współpracując online z mentorem przekształcić swoją koncepcję w profesjonalną eksplikację reżyserską lub autorską. Mamy ogromną nadzieję, że wspólna praca twórców i mentorów w toku rezydencji w niedalekiej przyszłości rozwinie się w projekt sceniczny, który wejdzie do repertuaru. Dla uczestników przewidziano honorarium w wysokości 12 000 zł brutto.

New Stage! to już kolejny po Art House projekt wirtualnych rezydencji organizowany przez IAM. Tym razem kierujemy go do twórców teatralnych. Formuła online daje szansę na współpracę osób i instytucji, o którą w normalnych warunkach byłoby niezwykle trudno. Do projektu pozyskaliśmy uznanych mentorów z sześciu czołowych europejskich scen. To niezwykła szansa dla polskich twórców na rozwinięcie swoich projektów w przestrzeni międzynarodowej” – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

„Spokojna praca kreatywna artysty z mentorem, dramaturga z reżyserem, performera z kierownikiem artystycznym, to ważny element w procesie artystycznym. W normalnych warunkach często brakuje jednak na to przestrzeni, nie ma czasu na pogłębione relacje i zbadanie kontekstów, w których pracuje artysta. A to szczególnie ważne w pracy polskiego twórcy za granicą. Dzięki wymuszonej przez okoliczności formule online rezydencji New stage! zyskujemy taką możliwość. Do udziału zaprosiliśmy czołowe instytucje teatralne, które działają zarówno w obszarze performansu, jak i opery czy baletu. To daję szansę na nawiązanie kontaktów i wprowadzenie polskich artystów na europejskie, bardzo zróżnicowane sceny” – mówi Monika Grochowska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.  

 

Termin składania aplikacji:  10 – 31 sierpnia 2020 r. do godziny 23.59 

Termin rezydencji: październik 2020 – styczeń 2021

Partnerzy/mentorzy:

 • Tmuna Theater, Izrael – scena niezależna, założona przez Navę Zuckerman w 1981 r. Początkowo teatr eksperymentując poszukiwał nowych estetyk i alternatywnych sposobów nawiązania głębokich relacji z widzem. Z czasem przekształcił się w profesjonalne centrum tańca i sztuki. Spektakle Tmuna Theater prezentowane były m. in. na Israel Festival, festiwalu teatrów alternatywnych Theaternetto Acre, Edinburgh Festival oraz Manchester Festival.

https://www.tmu-na.org.il/

Nitzan Cohen -  dramaturg, reżyser i dyrektor artystyczny teatru Tmu-na w Tel Awiwie. Kurator międzynarodowego festiwalu teatralnego Tmuna. Obecnie opracowuje nowy program rezydencji w Izraelu dla młodych reżyserów.

Współczesny teatr polski zajmuje się materiami bardzo istotnymi dla Izraelczyków - historią, tożsamością, płcią, polityką. Fascynujące byłoby badać te obszary z artystami i skonfrontować je z innymi formami poetyki. 

 • Espoo City Theatre, Finlandia – teatr założony w 1988 roku. Jego repertuar tworzą zarówno produkcje własne, jak i występy gościnne – krajowe i zagraniczne. Wystawia rocznie do dziesięciu międzynarodowych i dziesięciu krajowych przedstawień gościnnych oraz cztery własne produkcje. Nie ma stałego zespołu artystycznego. Często realizuje przedstawienia na styku różnych gatunków, np. cyrku i tańca lub opery i sztuk wizualnych. Z powodu popularności wśród obcojęzycznej publiczności, wszystkie spektakle wystawiane są
  z napisami fińskimi i angielskimi. 

https://espoonteatteri.fi/en/

 

Eric Söderblom -  reżyser teatralny i operowy, wykładowca. Współtwórca festiwalu teatralnego Baltic Circle. Od 2017 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Teatru Finlandii – Espoo City Theatre.

 

W polskim teatrze najbardziej interesuje mnie mocna i charakterystyczna narodowo kultura teatralna, z długą i ważną tradycją (Mickiewicz, Iwaszkiewicz, Wyspiański, Gombrowicz, Mrożek, Witkiewicz, Urbanowski, Grotowski, Kantor) i intelektualizm w teatrze, bliska relacja między politycznością a poetyckością. 

 

 • KVS, Flamandzki Teatr Królewski, Belgia – flamandzki teatr, którego misją jest docieranie do publiczności lokalnej i międzynarodowej. W repertuarze ma sztuki klasyczne jak
  i współczesne. Teatr współpracuje z międzynarodowym gronem twórców, aktorów, reżyserów, choreografów i pisarzy, chętnie też angażuje się w projekty poetyckie, muzyczne, taneczne i z zakresu sztuk wizualnych. 

https://www.kvs.be

 

Michael de Cock -  dramatopisarz, aktor, reżyser, dyrektor artystyczny teatru KVS – Flamandzkiego Teatru Królewskiego. Tworzy teatr otwarty (ponadnarodowy
i  wielokulturowy), skierowany do międzynarodowej publiczności.  

 

 • Teatro i – włoska scena offowa, chętnie angażująca się w działania o zasięgu międzynarodowym. Teatro i powstał w 1995 roku. Angażuje się przede wszystkim we współpracę z artystami wrażliwymi na problemy współczesnego świata. Jego repertuar prezentuje złożony charakter współczesnej sztuki teatralnej. 

https://www.teatroi.org

 

Francesca Garolla, Teatro i (Włochy) - dramatopisarka, współtwórczyni międzynarodowego programu dla dramatopisarzy z Europy – Fabulamundi. Dyrektor artystyczny Teatro i.

 

Jesteśmy zainteresowani współpracą z młodymi twórcami, którzy prezentują inne od włoskiego podejście do sztuki. Chcemy znaleźć wspólną przestrzeń, w której spotkają się różne kultury, różne procesy twórcze i odmienne formy realizacji projektów. 

 

 Alan Alpenfelt, Teatro i (Włochy) -  reżyser teatralny i radiowy, producent muzyczny. Interdyscyplinarny twórca nowych mediów.

 

 

 • Theatre O (Wielka Brytania) – teatr tańca. Zdaniem Josepha W. Alforda, jednego
  z dyrektorów artystycznych, jego „celem jest tworzenie spektakli, które inspirują, poruszają
   i stanowią wyzwanie zarówno dla twórców, jak i odbiorców. Obserwujemy świat i staramy się o nim opowiadać w odkrywczy sposób. Nieustannie powracamy do dylematów zwykłych ludzi używając humoru, figlarności i piękna – również w przypadku historii mrocznych
  i ponurych. Staramy się podejmować ryzyko, odkrywać nieznane, poszerzać horyzonty
  i tworzyć dzieła, które stają się kompletne przy udziale widza”.

https://www.theatreo.co.uk/

 

Joseph Alford, Theatre O (Wielka Brytania) - wszechstronny twórca teatralny i operowy, Dobrze znany polskiej publiczności reżyser ruchu scenicznego. Współtworzy Theatre O i jednocześnie współpracuje z wieloma teatrami na całym świecie. 

 

Dla mnie i dla mojego zespołu New Stage! to szansa na poszerzenie horyzontów i ponowne zainspirowanie się pasją i zapałem polskich twórców teatralnych. Mam wieloletnie doświadczenie zarówno we własnej pracy artystycznej, jak i we wspieraniu w tym innych. Nadal mam jednak poczucie, że jestem na początku mojej drogi twórczej. Mam nadzieję podzielić się swoim doświadczeniem przy rozwoju waszych projektów, ale wiem też, że ja również wiele wyniosę z tej współpracy.

 

 • Shakespeare's Globe – zrekonstruowany przez Sama Wanamakera w 1997 roku elżbietański Theatre Globe, dla którego pisał sztuki William Szekspir. Usytuowany nad Tamizą teatr jest zarówno zabytkiem kultury i jedną z najlepiej znanych na całym świecie sceną teatralną, jak
  i ważnym londyńskim ośrodkiem edukacyjnym. Misją teatru jest bezustanne świętowanie dziedzictwa Williama Szekspira oraz badanie jego wpływu na teatr współczesny. 

https://www.shakespearesglobe.com/

 

Patrick Spottiswoode, Shakespeare's Globe (Wielka Brytania) - założyciel i dyrektor Globe Education – wydziału edukacji w Teatrze Shakespeare's Globe. Kuratorował wiele międzynarodowych festiwali i wystaw szekspirowskich, angażował się także w festiwal Szekspir i Polska, podczas którego wystawiono sztuki Kochanowskiego i Wyspiańskiego. 

 

Rozmowy z artystami i kuratorami/badaczami podczas wizyty w Polsce w 2018 roku zaowocowały dużym Festiwalem „Szekspir i Polska” w 2019 roku. Wierzę, że nasze twórcze spotkania będą przestrzenią do twórczej rozmowy. 

 

Liczba dostępnych miejsc: 6

Uczestnicy:

Do udziału w programie New Stage! zapraszamy twórców wszystkich form teatralnych, takich jak: teatr dramatyczny, taniec, teatr muzyczny, performans sceniczny (reżyserzy, dramatopisarze, choreografowie, scenografowie, performerzy  teatralni i inni twórcy teatru).

Selekcja:

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie: walorów artystycznych (np. oryginalność, pomysłowość) koncepcji; perspektywy rozwoju projektu; dokładności w przygotowaniu koncepcji; dorobku teatralnego/artystycznego twórcy; spójności wniosku. 

Oceny według ww. kryteriów dokonują jurorzy wybrani przez IAM w porozumieniu z mentorami. 

Instytut Adama Mickiewicza, organizator programu "New Stage!", teatralnej rezydencji on-line, informuje o zmianie terminu ogłoszenia wyników naboru. Nowy termin ogłoszenia nazwisk 6 laureatów to 1 października 2020.

Jak aplikować:

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) musi zostać odesłany na wskazany adres e-mail: [email protected] i zawierać:

 • Dane osobowe twórcy,
 • Opis koncepcji artystycznej projektu przygotowany w formie tekstowej, w języku angielskim,  nie dłuższej niż 5000 znaków,
 • Informacje o dorobku artystycznym twórcy i/lub linki do materiałów poglądowych 
 • Nagranie wideo prezentujące koncepcję projektu artystycznego, w języku angielskim i długości 100 sek.,
 • Wybór preferowanego mentora, z opublikowanej przez IAM listy mentorów New Stage!, 
 • Motywacje twórcy do przystąpienia do udziału w programie oraz wyboru wskazanego mentora,
 • Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu. 

 

Partnerzy:

Instytut Kultury Polskiej w Londynie

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1 (wzór pełnomocnitwa)

Załącznik 2 (sprawozdanie)

Załącznik 3 (wzór umowy)

Regulamin i RODO

General Rules