Realizacja programu prezentacji polskiej kultury w Rumunii

Wartość dotacji z MKiDN na rok 2024 – 1 510 000 zł 

Zadanie kontynuowane z roku 2023. Instytut Adama Mickiewicza opracował koncepcję programu prezentacji polskiej kultury w Rumunii na lata 2023-2025. Na rok 2024 zaplanowana jest realizacja 11 projektów kulturalnych, wizyt studyjne oraz działania komunikacyjne. 

Data podpisania umowy z MKiDN – 18 września 2023 r. umowa trzykrotnie aneksowana; obecnie obowiązujący aneks nr 3 zawarty został w dniu 22 kwietnia 2024r.