Koordynacja Obszaru Tematycznego Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (OT Kultura SUE RMB)

Łączna wartość dotacji z MKiDN (finansowanie i współfinansowanie) na rok 2024 – 285 000 zł

Instytut Adama Mickiewicza od 1 stycznia 2022 r. pełni rolę polskiego koordynatora Obszaru Tematycznego Kultura, który jest jednym z 14 obszarów aktualnego Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Koordynacja OT Kultura prowadzona jest przez IAM we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Wsi, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn (MLLEV). 

Celem SUERMB jest zacieśnienie współpracy w regionie, rozwój regionu oraz jego międzynarodowej widoczności, zwłaszcza poza UE.

Data podpisania umowy z MKiDN  - 10 kwietnia 2024 r.