Informator PARTNERZY W KULTURZE

Oddajemy w Państwa ręce informator, prezentujący najważniejsze granty, stypendia i programy edukacyjne, skierowane do osób i organizacji z Polski i z krajów Partnerstwa Wschodniego, które pragną rozwijać międzynarodową współpracę kulturalno-społeczną. Program OPEN POLAND w Instytucie Adama Mickiewicza to prowadzone od kilku lat działania, mające na celu szeroką wymianę kulturalną i wzmacnianie współpracy polskich instytucji, organizacji, artystów i kuratorów z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Potencjał wspólnych projektów i inicjatyw jest bardzo duży. Chcemy więc udostępniać wiedzę na temat możliwych źródeł ich finansowania, a także wspierania rozwoju ich twórców i realizatorów. Mamy nadzieję, że narzędzie stworzone w ramach prowadzonego przez nas od kilku lat międzynarodowego programu edukacyjnego dla menedżerów kultury Culture for Local Development, przyczyni się do rozwoju ambitnych projektów i da twórcom nowy impuls do działania.

Wersja polska:

iam_guide_pl_2020.pdf

Wersja angielska:

iam_guide_en_2020.pdf

Wersja ukraińska:

iam_guide_ua_2020.pdf

Wersja rosyjska:

iam_guide_ru_2020.pdf