44 x Mickiewicz - Etap I

Współorganizator
Czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT i figuruje na białej liście podatników VAT?
Maksymalna ilość znaków 500.