Edycja 2022

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2022. 
Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

Nadesłano 97 wniosków, z czego 93 poprawne formalnie oceniono według kryterium organizacyjnego, strategicznego i merytorycznego. 
Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 17 zadań. Z uwagi na limit finansowy budżetu programu (1 000 000 zł), próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony 
z 70 do 80 punktów, zgodnie z zapisami § 9 ust. 18 Regulaminu programu Kulturalne pomosty.
Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 10 407 198,00 złotych. 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.
Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 20 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2022 roku.

 

Dokumenty do pobrania

KULTURALNE POMOSTY - WYNIKI NABORU

REGULAMIN 2022

WYTYCZNE PROGRAMOWE 2022

ZAŁĄCZNIK NR 4

LISTA EKSPERTÓW W KOMISJI OCENIAJĄCEJ 

WZÓR UMOWY