Marta Słabik

Marta Słabik

Koordynator Programu Kultura Polska na Świecie

tel: 22 44 76 150