RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH WIZERUNKU POLSKI I POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ 2017