Europa dla Obywateli

"Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Program ten, zaplanowany na lata 2014-2020, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na działania realizowane w ramach dwóch komponentów: "Pamięć europejska" i "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie".
Pierwszy komponent dedykowany jest projektom upamiętniającym ważne wydarzenia w historii Europy; debatom, konferencjom, warsztatom i innym działaniom prowadzącym do refleksji nad przyczynami powstania reżimów totalitarnych i przyczyniającym się do zwiększenia tolerancji i wzajemnego zrozumienia.
Do działań wspieranych w ramach drugiego komponentu należą międzynarodowe partnerstwa i sieci miast - tu wnioskodawcami są władze samorządowe - oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego realizowane przez organizacje pozarządowe.

Szczegóły i dokładne dane kontaktowe na stronie www.europadlaobywateli.pl.

KONTAKT

Opublikowano: 2013.08.12 09:50
Aktualizacja: 2017.06.06 10:21
Autor: Sylwia Wysłowska
Wprowadzenie: Sylwia Wysłowska