Polski romantyzm

Romantyzm bywa uznawany za źródło polskiej tożsamości kulturowej. To prawda, okres ten w szczególny sposób łączy w sobie twórczość literacką z zaangażowaniem politycznym. Ale przecież romantyzm to nie odległa nam, współczesnym, historia – z powstającymi wówczas koncepcjami i dziełami do dziś toczymy dyskusje. W dwusetną rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza (które przypada w 2022 roku) przypominamy dzieło, wyznaczające moment przełomu romantycznego w polskiej kulturze. Czy tylko w polskiej?

Barbara Trojanowska

Barbara Trojanowska

Menedżer Megaprojektu Polski Romantyzm

Opublikowano: 2021.01.26 12:29
Aktualizacja: 2021.01.26 14:57
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim