MENT Ljubljana - open call

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza otwarty nabór dla polskich menadżerów, promotorów i wydawców chcących wziąć udział w festiwalu i konferencji MENT Ljubjana (31 stycznia – 02 lutego 2018). Na zgłoszenia czekamy od 10 do 15 stycznia 2018 roku. Zapraszamy!

Więcej informacji o festiwalu: https://www.ment.si/

Jak się zgłosić?

Nabór otwarty przeznaczony jest dla menadżerów muzycznych, promotorów, wydawców muzycznych posiadających w swoim katalogu polskich artystów oraz dyrektorów programowych/artystycznych polskich festiwali zapraszających na swój festiwal polskich artystów. Wsparcie obejmie koszty podróży na festiwal. Wsparcie nie obejmie kosztów zakwaterowania (szczegóły w regulaminie). Wsparcie obejmie tylko jednego przedstawiciela podmiotu wnioskującego.
 
Wszystkie otrzymane aplikacje zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół muzyki aktualnej IAM.

Procedura zgłoszenia jest prosta: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej) i wysłać go na adres: [email protected], do dnia 15 stycznia 2018 roku do godziny 23:59.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 stycznia 2018 roku na stronie www.iam.pl oraz na FB projektu Don’t Panic! We’re from Poland.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Wzór sprawozdania z wyjazdu