Nagroda Artystyczna im. Kazimierza Malewicza 2020

Nagroda Artystyczna im. Kazimierza Malewicza jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień artystycznych na Ukrainie. Została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy Jerzego Onucha, dyrektora  Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 130 rocznicę urodzin Kazimierza Malewicza w dowód pamięci i uznania dla artysty  o polskim rodowodzie urodzonego w Kijowie.

Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata artystom i artystkom pracującym w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans) w wieku do 40 roku życia, urodzonym w Ukrainie, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. Jest ona wyrazem uznania za ich wkład w rozwój sztuki współczesnej. W 2018 roku do organizacji nagrody dołączył Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Ukraiński.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody Malewicza: Alevtyna Kakhidze (2008), Stas Volyazlovsky (2010), Zhanna Kadyrowa (2012), Lada Nakonechna (2014), Nikita Kadan (2016), Ivan Svitlychnyi (2018).

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać ukraińskie i zagraniczne instytucje kultury, ośrodki naukowe, galerie, muzea oraz stowarzyszenia twórcze.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 listopada 2020 roku.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie: https://instytutpolski.pl/kyiv/ .

Spośród nadesłanych aplikacji jury wybiera 3 Finalistów, których nazwiska zostaną  opublikowane w dniu 20 listopada 2020 na stronie IP w Kijowie www.instytutpolski.pl/kyiv, IAM www.iam.pl, Instytut Ukraiński https://ui.org.ua/ i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl   

Nazwisko Laureata wybranego spośród Finalistów zostanie podane podczas uroczystego wręczenia Nagrody, które odbędzie się 3 grudnia 2020 r. w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy (NAMU) w Kijowie.

 

Laureat/ka Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2020:

  • Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 EUR brutto przyznawaną przez Instytut Polski w Kijowie;
  • Trzymiesięczną w pełni finansowaną Rezydencję Artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, która odbędzie się w terminie wrzesień-listopad 2021 roku.

 

Finaliści Nagrody wraz z  przedstawicielami instytucji nominujących (po jednym z każdej) wezmą udział w wizycie studyjnej do Polski w 2021 roku. Ponadto jeden z Finalistów zostanie wyróżniony przez Kijowsko-Mohylańską Szkołę Biznesową [kmbs] i otrzyma m.in. możliwość zrealizowania wystawy na terenie Szkoły.