Koordynator portfolio przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek 

na stanowisko:

Koordynator portfolio przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zakres obowiązków:

 • udział w programowaniu projektów kulturalnych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją portfolio projektów kulturalnych,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów i budżetów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem, przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w szczególności artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w tym negocjowanie zakresu współpracy i nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikowania i promowania realizowanych projektów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi budowanymi w oparciu o strukturę macierzową.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym międzynarodowymi) w obszarze szeroko rozumianej kultury, 
 • umiejętność kierowania pracą zespołów projektowych, których członkowie funkcjonują na zasadach macierzowego podporządkowania,
 • znajomości metodologii pracy projektowej i praktyczna wiedza na temat zarządzania projektami,
 • umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji, efektywnego działania pod presją czasu,
 • szeroka wiedza w obszarze kultury,
 • wykształcenie wyższe – mile widziane specjalności związane z kulturą, zarządzaniem,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomości specyfiki pracy z budżetem pochodzącym ze środków publicznych, 
 • biegła znajomość środowiska MS Office,
 • rzetelność, dbałość o szczegóły,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość współtworzenia projektów Instytutu Adama Mickiewicza i udziału w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • współpracę z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami kultury,
 • współpracę z interesującymi i kreatywnymi ludźmi, 
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów w tym ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • lokalizację w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o nadsyłanie aplikacji do 15 sierpnia 2022 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=91911eedcdfe4a348b871b94cff2e17d 

 

 

 

Opublikowano: 2022.06.10 12:08
Aktualizacja: 2022.08.19 12:21
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki