Koordynator projektu Interreg w Obszarze Tematycznym Kultura (Policy Area Culture)

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Koordynator  projektu Interreg w

Obszarze Tematycznym Kultura (Policy Area Culture)

 

Instytut Adama Mickiewicza (IAM) jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Od 1 stycznia 2022 IAM przejął rolę polskiego koordynatora Programu Interreg w Obszarze Tematycznym Kultura (Policy Area Culture).  Policy Area Culture (PA Culture) jest jednym z 14 priorytetów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Celem Programu jest wzmacnianie współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego. W Polsce koordynacją Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako Narodowy Koordynator, współpracując z przedstawicielami ministerstw kultury państw regionu Morza Bałtyckiego oraz odpowiednich organizacji regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się sprawami kulturalnymi. Program skupia się na promowaniu i pokazaniu kultury i przemysłu kreatywnego Regionu Morza Bałtyckiego, zachowaniu i prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz na usprawnianiu i ułatwianiu współpracy kulturalnej w regionie. Zmierza do realizacji celów strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego poprzez projekty i zadania wpisujące się w następujące działania:

 

 • promocję sektorów kultury i kreatywnych, pobudzanie przedsiębiorczości w sektorach kreatywnych,
 • promocję i prezentację regionu Morza Bałtyckiego poprzez wpływ kultury na rozwój innowacji społecznych,
 • zachowywanie i prezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego oraz wzmacnianie wspólnej tożsamości kulturowej,
 • tworzenie efektywnych ram współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego.

 

Zakres obowiązków:

 • współpraca merytoryczna z partnerami projektu polegająca m. in. na utrzymywaniu bieżących kontaktów, udziale w spotkaniach, opracowywaniu wspólnych dokumentów; realizacja zadań wynikających z umowy z Interreg Baltic Sea Region,
 • współorganizacja spotkań, seminariów i warsztatów dla interesariuszy z instytucji partnerskich,
 • współpraca z Grupą Sterującą, której celem jest zapewnienie spójności działań w odniesieniu do całego regionu. W skład grupy wchodzą przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych odpowiedzialnych za kwestie kulturalne z krajów regionu: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Szwecji, Polski, Niemiec oraz dodatkowo Norwegii w roli obserwatora,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (na potrzeby komunikatów prasowych, stron www oraz prezentacji działalności Instytutu Adama Mickiewicza),
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, realizującymi projekty w Regionie Morza Bałtyckiego w związku z realizacją zadań wynikających z zaakceptowanego przez Sekretariat programu Interreg Baltic Sea Region,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu PA Culture,
 • zarządzanie budżetem projektu PA Culture, w tym uruchamianie i opisywanie dokumentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie Adama Mickiewicza,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w zakresie przyznanych na realizację projektu PA Culture środków finansowych.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w koordynacji projektów kulturalnych (w tym międzynarodowych) ze środków UE,
 • umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji, efektywnego działania pod presją czasu,
 • wykształcenie wyższe – mile widziane specjalności związane z kulturą, zarządzaniem,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • szeroka wiedza w obszarze kultury,
 • znajomość specyfiki pracy z budżetem pochodzącym ze środków publicznych oraz ze środków europejskich,
 • biegła znajomość środowiska MS Office,
 • rzetelność, dbałość o szczegóły,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość współtworzenia projektów Instytutu Adama Mickiewicza i udziału w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • współpracę z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami kultury,
 • współpracę z interesującymi i kreatywnymi ludźmi,
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów w tym ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • lokalizację biura w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej.

 

 

Prosimy o nadsyłanie aplikacji do 15 sierpnia 2022 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bcbf4b15d6924848baa24bc8b73929c8

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

 

Opublikowano: 2022.07.14 16:27
Aktualizacja: 2022.07.14 16:27
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki