Młodszy specjalista w sprawach finansowych

Instytut Adama Mickiewicza

Młodszy specjalista w sprawach finansowych

(budżetowanie i kontrola finansowa)

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zakres zadań będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury,
 • sprawdzanie i weryfikowanie wniosków, umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań w projektach,
 • współpracę z menedżerami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

 

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane w zakresie finansów i rachunkowości,
 • doświadczenia w kontrolowaniu wykorzystania środków finansowych,
 • doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły,
 • wysokich umiejętności efektywnego angażowania się w wiele działań i pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów przedsięwzięć kulturalnych i rozliczaniu realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów - ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • lokalizację biura w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej,

 

W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=72cc9deb0db34a1aa32f45781002f1cf

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2023.12.07 23:00
Aktualizacja: 2024.02.13 11:20
Autor: Nadia Wysokińska
Wprowadzenie: Ida Wrzesień