Realizator projektów kulturalnych z obszaru sztuk wizualnych

Instytut Adama Mickiewicza 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko: 

Realizator projektów kulturalnych z obszaru sztuk wizualnych 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Relacje z partnerami zagranicznymi oraz realizacja dużych projektów z niemal każdej dziedziny sztuki pozwalają budować pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Coraz większa liczba realizowanych zadań, prezentujących polską kulturę, wpływa na konieczność stałego rozbudowywania zespołu Instytutu. 

Do zadań osoby, której szukamy, należeć będzie m. in.

 • współpraca z polskimi i zagranicznymi, partnerami, w tym m.in. artystami, menedżerami oraz instytucjami kultury, w szczególności w zakresie realizacji projektów i wydarzeń z dziedziny sztuk wizualnych i projektów wystawienniczych, 
 • współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i za granicą, w ramach wydarzeń z dziedziny sztuk wizualnych, 
 • współtworzenie strategii programowej projektów kulturalnych m. in. z dziedziny sztuk wizualnych, 
 • organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń kulturalnych z dziedziny sztuk wizualnych, w tym: 
  • opracowywanie koncepcji projektów, 
  • tworzenie i prowadzenie szczegółowych budżetów realizowanych projektów, 
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami, 
  • planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, 
  • realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami, 
 • przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, zgodnie z przyjętymi w Instytucie procedurami i regulacjami, 
 • współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu w zakresie komunikacji projektów, 
 • merytoryczne rozpoznawanie aktualnych trendów, identyfikowanie potencjalnych partnerów IAM w ramach planowanych i realizowanych projektów z dziedziny sztuki wizualnych, 
 • konsultacja wspierająca poszczególne zespoły projektowe na podstawie wiedzy i doświadczenia w organizacji projektów wystawienniczych, 
 • realizacja projektów z obszaru sztuk wizualnych w zgodzie z koncepcją programową IAM. 

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy

 • szerokiej wiedzy z zakresu sztuk wizualnych (w tym klasycznych) oraz: 
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami kulturalnymi 
 • doświadczenia w produkowaniu projektów wystawienniczych 
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kulturą oraz w budowaniu i utrzymywaniu relacji z artystami, 
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 
 • wyższego wykształcenia, 
 • znajomości regulacji dotyczących praw autorskich, 
 • biegłej znajomości środowisk MS Office, 
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, 
 • wysokiej kultury osobistej i zdolności dyplomatycznych, 
 • kreatywności, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów, 
 • wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole. 
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, w tym praktyczna znajomość zagadnień zamówień publicznych. 

Oferujemy 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • po okresie wdrożenia możliwość pracy w systemie hybrydowym, 
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych), 
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników, 
 • zdobywanie nowych, wartościowych doświadczeń w instytucji realizującej międzynarodowe projekty w obszarze kultury i sztuki, 
 • lokalizację biura w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej. 

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=eab2087eb9ad41e8b8cb1adc21a5d658 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2023.12.07 13:02
Aktualizacja: 2024.02.13 11:20
Autor:
Wprowadzenie: Ida Wrzesień