Specjalista ds. analiz, ewaluacji i sprawozdawczości w obszarze kultury

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek 

na stanowisko:

Specjalista ds. analiz, ewaluacji i sprawozdawczości w obszarze kultury

 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań będzie obejmował:

 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora, 
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu, 
 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • analizowanie danych i trendów, formułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Dyrekcji Instytutu,
 • rozwijanie systemu raportowania.

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia pracy w komórkach zajmujących się ewaluacją, sprawozdawczością, zarządzaniem wiedzą, 
 • umiejętności analizy i syntezy danych, 
 • umiejętności pracy z tekstem, w tym znajomości zasad redakcji pism urzędowych, 
 • wnikliwości, dbałości o szczegóły, dokładności,
 • wiedzy na temat kultury i znajomości trendów w zakresie kultury i sztuki,
 • wyższego wykształcenia,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej profesjonalną komunikację ustną i pisemną, 
 • biegłej obsługi pakietu Microsoft Office.

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników, 
 • zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń w instytucji realizującej projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki.

 

 

Termin przesyłania aplikacji – 15 sierpnia 2022 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e34331ebcf344240ab6f8f544b942fd7

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2022.06.24 11:33
Aktualizacja: 2022.07.28 13:28
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki