Specjalista ds. content marketingu

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje:

Specjalisty ds. content marketingu

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Zakres obowiązków obejmuje m. in.:

 • przygotowanie i realizacja działań content marketingowych,
 • promocja treści wytworzonych w ramach projektów i przez redakcję culture.pl,
 • opracowywanie niestandardowych rozwiązań w zakresie promocji treści,
 • przygotowywanie  zestawień monitoringu oraz raportowanie aktywności komunikacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów podsumowujących.

Od kandydatek i kandydatów oczekujemy:
 

 • przynajmniej 2 lat doświadczenia w obszarze content marketingu, najlepiej w sektorze kultury, sztuki lub kreatywnym,
 • ukończonych studiów wyższych w zakresie marketingu, kultury, sztuki lub pokrewnych,
 • znajomości systemu monitoringu IMM,
 • doświadczenia we wdrażaniu strategii marketingowych, komunikacyjnych,
 • znajomości aktualnych trendów związanych z marketingiem,
 • wyczucia stylu, które przekłada się na doświadczenie w pracy z treścią,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej pracę z partnerami za granicą.
 • elastyczności i proaktywności,
 • otwartości na zmiany i wyzwania.

 

Jeśli spełniasz powyższe kryteria a ponadto jesteś osobą, która:

 • lubi szukać innowacyjnych rozwiązań i potrafi przekonać innych do swoich pomysłów,
 • ma doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych i realizacji zadań w myśl ustawy o zamówieniach publicznych,

to jak najszybciej zgłoś się do nas.

 

Oferujemy:
 

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • fantastyczne, międzynarodowe projekty kulturalne Instytutu, którymi będziesz się zajmowała/zajmował każdego dnia,
 • pracę w gronie zaangażowanych i doświadczonych profesjonalistów,
 • działania w obszarze marketingu na skalę międzynarodową.

 

Na aplikacje czekamy do 9 stycznia 2022.

 

Aby zaaplikować na to stanowisko należy kliknąć poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ca8da006fec149ec9ec679f5d5af34a5

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

 

Opublikowano: 2021.12.01 11:37
Aktualizacja: 2022.01.17 16:31
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki