Specjalista ds. finansowych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres zadań i obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • współpracę przy planowaniu budżetu Wydziału oraz nadzór nad jego wykonaniem,
 • współpracę przy monitorowaniu procesu realizacji i rozliczania budżetu Wydziału (w tym uczestniczenie w cyklicznych przeglądach budżetów, dokonywanie okresowej analizy wykorzystania środków pozostających w dyspozycji Wydziału),
 • współpracę z Wydziałem Księgowości, w tym w zakresie bieżącej weryfikacji poziomu realizacji budżetu Wydziału na podstawie zapisów w systemie finansowo-księgowym,
 • nadzór nad realizacją i aktualizacją budżetu Wydziału, w tym monitorowanie wydatkowania środków we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania,
 • udział w procesie uruchamiania i akceptacji wniosków o wydatkowanie środków, umów i dokumentów finansowych, zgodnie z zatwierdzonym budżetem Wydziału, przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych oraz przyjętym w Instytucie obiegiem dokumentów,
 • weryfikację dokumentów finansowych i rozliczeń pod względem zgodności z budżetem, prawidłowości i kompletności oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • koordynowanie opracowywania planu zamówień publicznych na potrzeby Wydziału,
 • współpracę z Wydziałem Kontrolingu, w tym w obszarze aktualizowania planów zamówień publicznych oraz w obszarze planowania i raportowania stanu realizacji budżetu Wydziału,
 • koordynację przy wprowadzaniu poprawnych i aktualnych informacji do systemu informatycznego w obszarze planowania i aktualizacji budżetu Wydziału.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki związane z ekonomią i finansami,
 • doświadczenia w administrowaniu budżetem, planowaniu i rozliczaniu budżetów projektów,
 • doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły,
 • wysokich umiejętności efektywnego angażowania się w wiele działań i pod presją czasu,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów przedsięwzięć kulturalnych i rozliczaniu realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej międzynarodowe projekty w obszarze kultury i sztuki
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy.

 

CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 20 czerwca br.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=45ec6c87ffec47098c1a469d2fb44b52

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

 

Opublikowano: 2022.03.17 09:44
Aktualizacja: 2022.06.24 13:30
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki