Specjalista ds. relacji i wizyt studyjnych.

Instytut Adama Mickiewicza

(Wydziału Programowania i Relacji) 

Poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. relacji i wizyt studyjnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zakres obowiązków będzie obejmował współpracę przy realizacji zadań w zakresie nawiązywania relacji z partnerami i organizacji wizyt studyjnych i rezydencji, a w szczególności:

 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami, 
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu, 
 • komunikację z instytucjami partnerskimi, gośćmi zagranicznymi i artystami,
 • koordynację i umawianie spotkań, 
 • realizację wizyt studyjnych i projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi i Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych IAM,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji rezydencji artystycznych,
 • współpracę z Wydziałem Marketingu i innymi komórkami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji wizyt studyjnych i rezydencji,

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane humanistyczne, turystyka, kulturoznawstwo i pokrewne),
 • minimum roku doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wiedzy o polskiej kulturze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności koordynacji działań, pracy pod presją czasu,
 • umiejętności planowania, pracy z harmonogramami i budżetami projektowymi oraz pracy z procedurami,
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, kreatywności, wysokiej kultury osobistej, zdolności dyplomatycznych, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów, wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia we współpracy z instytucjami kultury,
 • dobrej organizacji pracy, skrupulatności, umiejętności skutecznego wyszukiwania informacji oraz wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności obsługi MS Office. 

 

Mile widziane:

 • zainteresowanie kulturą współczesną,
 • znajomości specyfiki pracy z budżetem pochodzącym ze środków publicznych,
 • znajomość drugiego języka obcego nowożytnego, w szczególności języka francuskiego lub/i niemieckiego lub/i rosyjskiego,

 

Oferujemy

 • współpracę z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami kultury,
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów - ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • lokalizację w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 20 czerwca 2022 r. 

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d40ecdc3300a4d9d9b0e46f83dbd8df0

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2022.05.30 13:24
Aktualizacja: 2022.05.30 13:24
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki