Specjalista ds. rozwoju i zarządzania systemami IT

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Specjalista ds. rozwoju i zarządzania systemami IT

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl 

 

Zakres współpracy:

 • zarządzanie systemami IT wspierającymi zarządzanie projektami oraz obieg dokumentów,
 • bieżące administrowanie systemem ERP (m.in. nadawanie uprawnień, rozwiązywanie problemów użytkowników, usuwanie usterek),
 • identyfikacja potrzeb pracowników i proponowanie usprawnień,
 • szkolenie pracowników z obsługi systemów,
 • opracowywanie materiałów instruktażowych,
 • przygotowywanie zestawień i analiz w oparciu o dane,
 • mapowanie procesów, udział w pracach rozwojowych.

Wymagania:

 • doświadczenie w obszarze obsłu
 • bardzo dobra znajomość systemu MS Office (w tym szczególnie program Excel),
 • nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów, analityczne myślenie,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność planowania własnych działań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z narzędziami do analityki biznesowej,
 • znajomość metod wizualizacji danych,
 • znajomość doświadczenie w projektach z zakresu automatyzacji procesów biznesowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • prace w prestiżowej instytucji zajmującej się promocją polskiej kultury i realizującej międzynarodowe projekty w obszarze kultury i sztuki,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych),
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników.

 

Termin przesyłania aplikacji – 15 sierpnia 2021.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6b56cb31fce54da1bd864fbb02df1209

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.06.17 18:54
Aktualizacja: 2021.08.03 15:23
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Ida Wrzesień