Specjalista ds. strategicznego programowania projektów kulturalnych i artystycznych (z obszaru teatru i sztuk performatywnych)

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Specjalista ds. strategicznego programowania projektów kulturalnych i artystycznych

(z obszaru teatru i sztuk performatywnych)

 

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • inicjowanie i opracowywanie projektów przedsięwzięć zgodnych z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i z planami wieloletnimi Instytutu,
 • przygotowywanie merytoryczne projektów, w sposób pozwalający na ich dalszą realizację przez Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych oraz Wydział Marketingu,
 • merytoryczna weryfikacja zgłaszanych propozycji projektowych pod względem zgodności z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i planami wieloletnimi Instytutu a także ich rozwijanie i opracowywanie,
 • przeprowadzanie kwerend i skautingów dotyczących obszaru teatru i sztuk performatywnych,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami,
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu,
 • organizacją dla kadry Instytutu, we współpracy z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych, spotkań z zagranicznymi gośćmi zapraszanymi do Polski przez Instytut i jego partnerów,
 • planowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na badania, ekspertyzy, analizy,
 • współpraca przy programowaniu innych niż związane z obszarem teatru przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,

a także współpraca z kierownictwem Wydziału, przy tworzeniu założeń do wieloletnich planów strategicznych Instytutu i ich aktualizowaniu.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wiedzy o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • doświadczenia w programowaniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, w tym z obszaru teatru,
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą,
 • wykształcenia wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z kulturą i sztuką – w tym z teatrem,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w mowie i piśmie,
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, kreatywności, wysokiej kultury osobistej, zdolności dyplomatycznych, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów, wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
 • biegłej znajomości środowisk MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie i wiedza związane z organizacją i zarządzaniem projektami w obszarze kultury i sztuki,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o przesyłania zgłoszeń do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bdac9140efce4585a89c5dac11283996

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Opublikowano: 2021.11.24 10:21
Aktualizacja: 2021.11.24 10:21
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki