Specjalista ds. strategicznego programowania projektów kulturalnych i artystycznych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek 

na stanowisko:

Specjalista ds. strategicznego programowania projektów kulturalnych i artystycznych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną 
w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie m. in.:

 • inicjowanie i opracowywanie projektów przedsięwzięć zgodnych z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i z planami wieloletnimi Instytutu,
 • przygotowywanie merytoryczne projektów, w sposób pozwalający na ich dalszą realizację przez Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych oraz Wydział Marketingu,
 • merytoryczna weryfikacja zgłaszanych propozycji projektowych pod względem zgodności z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i planami wieloletnimi Instytutu a także ich rozwijanie i opracowywanie,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami, 
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu, 
 • organizacją dla kadry Instytutu, we współpracy z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych, spotkań z zagranicznymi gośćmi zapraszanymi do Polski przez Instytut i jego partnerów, 
 • planowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na badania, ekspertyzy, analizy,
 • współpraca przy programowaniu innych, niż związane z obszarem teatru, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,

a także współpraca z kierownictwem Wydziału, przy tworzeniu założeń do wieloletnich planów strategicznych Instytutu i ich aktualizowaniu. 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wiedzy o polskiej kulturze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • doświadczenia w programowaniu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, w tym z obszaru teatru,
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą, 
 • wykształcenia wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z kulturą i sztuką,
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w mowie i piśmie, 
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów, kreatywności, wysokiej kultury osobistej, zdolności dyplomatycznych, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów, wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
 • biegłej znajomości środowisk MS Office. 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie i wiedza związane z organizacją i zarządzaniem projektami w obszarze kultury i sztuki,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w załączony link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a420b0c1dad14a938f85a1a55b2aeff6

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2023.12.06 23:00
Aktualizacja: 2024.02.13 11:21
Autor:
Wprowadzenie: Ida Wrzesień