Specjalista ds. zamówień publicznych

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - głównie w obszarze kultury,
 • opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • udział w pracach komisji przetargowej, w tym w badaniu i ocenie ofert,
 • prowadzenie korespondencji z oferentami/wykonawcami/dostawcami,
 • publikację ogłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • archiwizację dokumentacji postępowań,
 • analizę, ocenę prawidłowości i zatwierdzanie pod względem formalnym wniosków o dokonanie zakupów poniżej progu stosowania ustawy PZP (zamówień podprogowych), 
 • wsparcie przy sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w obszarze proceduralnych aspektów organizacji zakupów i zamówień publicznych.

Od Kandydatów i Kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – mile widziane prawo, administracja, ekonomia, studia w zakresie Pzp,
 • doświadczenia jako specjalista ds. zamówień publicznych,
 • bardzo dobrej znajomości ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej,
 • doświadczenia w tworzeniu dokumentacji przetargowej oraz realizacji zamówień,
 • doświadczenia w korzystaniu z platform zakupowych, 
 • asertywności połączonej z wysoką kulturą osobistą i umiejętnością wpływu na innych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i skutecznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności w działaniu i umiejętności podejmowania decyzji,
 • bardzo dobrej obsługi komputera.

Istotnym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z zakupami i zamówieniami publicznymi w obszarze kultury i projektów wdrożeniowych IT.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • wsparcie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet benefitów - ZFŚS, możliwość wykupienia dodatkowej opieki zdrowotnej,
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury,
 • współpracę z prestiżowymi, zagranicznymi instytucjami kultury,
 • lokalizację biura w centrum Warszawy, przy ul. Mokotowskiej.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować go  i otworzyć w nowym oknie przeglądarki: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2c90fb0e228a432394baa9f1c123f6f2

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Opublikowano: 2023.09.08 00:00
Aktualizacja: 2023.09.22 17:23
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Ida Wrzesień