Specjalista/Główny Specjalista ds. projektów rozwojowych i ewaluacji

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek

na stanowisko:

Specjalista/Główny Specjalista ds. projektów rozwojowych i ewaluacji

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zakres zadań będzie obejmował:

 • realizację zadań związanych z tworzeniem narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie promocji kultury polskiej za granicą,
 • tworzenie baz wiedzy wspierających działania Instytutu,
 • koordynację procesu przygotowania sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • tworzenie propozycji działań dotyczących rozwoju Instytutu w zakresie wykorzystywania zgromadzonej wiedzy na użytek procesów programowania i planowania,
 • realizację zadań związanych z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych.

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, preferujemy kierunki z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych,
 • umiejętności pracy z ludźmi,
 • komunikatywności,
 • otwartości ,
 • umiejętności pracy z tekstem, w tym znajomości zasad redakcji pism urzędowych,
 • wnikliwości, dbałości o szczegóły, dokładności,
 • wiedzy na temat kultury i znajomości trendów w zakresie kultury i sztuki,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej profesjonalną komunikację ustną i pisemną,
 • biegłej obsługi pakietu Microsoft Office.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość międzynarodowego rynku kultury,
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej.

Oferujemy:

•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
•    dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników, 
•    zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń w instytucji realizującej projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki.

 

 

Termin przesyłania aplikacji – 15 sierpnia 2022 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0004a36c53d542d29a491fd467f5a4c9

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2022.07.07 14:15
Aktualizacja: 2022.07.28 13:28
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki