Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Badań i Rozwoju

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista/Starszy specjalista

w Wydziale Badań i Rozwoju

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydział Badań i Rozwoju odpowiada za prowadzenie i zlecanie badań, ewaluacji i kwerend oraz tworzenie na ich podstawie rekomendacji dotyczących pracy Instytutu. W jego gestii znajduje się także opracowywanie sprawozdań merytorycznych, mierników, planów i strategii, a także udział w wydarzeniach, które służą wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i polskimi instytucjami kultury. Do zadań wydziału należy również administrowanie oraz rozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie Instytutem.

 

Zakres zadań będzie odpowiadał umiejętnościom i doświadczeniom osób wybranych w toku rekrutacji i zostanie opracowany w oparciu o poniższe zagadnienia:

 • tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
 • przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • rozwijanie systemu raportowania,
 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • tworzenie narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie promocji kultury polskiej za granicą,
 • współpraca w zakresie tworzenia baz wiedzy oraz zarządzania nimi w celu wsparcia procesów realizacji i planowania projektów oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji z partnerami Instytutu,
 • monitorowanie wykonania strategii IAM,
 • realizacja zadań zw. z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych.

 

 

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, preferujemy kierunki z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych,
 • umiejętności pracy z tekstem,
 • umiejętności analizy i syntezy danych,
 • wiedzy na temat kultury i znajomości trendów w zakresie kultury i sztuki,
 • wnikliwości i dbałości o szczegóły
 • komunikatywności i otwartości,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej profesjonalną komunikację ustną i pisemną,
 • biegłej obsługi pakietu Microsoft Office.

 

Istotnymi atutami będą:

 • znajomość procesu projektowania i realizacji projektu badawczego,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury,
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej,
 • doświadczenie w opracowywaniu sprawozdań i raportów,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów i pracy z budżetem pochodzącym ze środków publicznych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji (np. możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych),
 • możliwość zdobywania nowych, ciekawych doświadczeń w instytucji realizującej projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki,
 • lokalizację biura w centrum Warszawy przy ul. Mokotowskiej.

 

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5957b2086b164c49a7d82ef836cf30b4

Na Państwa CV czekamy do 16 listopada 2022 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Opublikowano: 2022.08.19 16:20
Aktualizacja: 2022.12.19 13:35
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki