Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby/firmy do współpracy jako koordynator projektu chóralnego w programie Open Poland /Północ Południe

Zakres Zadań:

 • udział w pracach nad stworzeniem koncepcji projektu chóralnego w ramach Programu Open Poland,
 • koordynacja organizacji projektu chóralnego w ramach Programu Open Poland,
 • tworzenie planów, strategii i budżetów związanych z rozwojem projektu chóralnego,
 • realizowanie planów i strategii związanych z rozwojem projektu,
 • zarządzanie budżetem projektu,,
 • nadzór i zarządzanie pracą Zespołu projektu,
 • współpraca ze wskazanymi partnerami zagranicznymi projektu, pozyskiwanie nowych partnerów oraz utrzymywanie dobrych relacji z partnerami,
 • koordynacja właściwej komunikacji i przepływu informacji w projekcie,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie zarządzania i marketingu)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 
 • zainteresowanie tematyką muzyczną, dysponowanie podstawową wiedzą o zjawiskach społecznych i kulturalnych
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami / tworzeniu projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów kulturalnych, społecznych i/lub edukacyjnych
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem
 • znajomość specyfiki funkcjonowania rynku muzyki klasycznej 
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i dyplomacji kulturalnej lub biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru międzynarodowego
 • doświadczenie pracy w sektorze publicznym, w szczególności kontakt z problematyką zamówień publicznych
 • gotowość do podejmowania wyjazdów służbowych
 • sprawna obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office

 

Umiejętności wymagane:

 • komunikatywność, otwartość na ludzi, swoboda w nawiązywaniu kontaktów, dobra intuicja
 • kreatywność, wysoka kultura osobista, zdolności dyplomatyczne
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu problemów
 • dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne
 • podejmowane decyzji, umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka rosyjskiego
 • wykształcenie muzyczne
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem orkiestrowym, kameralnym lub chórem mile widziane

 

Oferujemy:

 • możliwość tworzenia ekscytującego projektu od podstaw
 • możliwość współpracy z partnerami międzynarodowymi

 

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link/proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=707e34425955455aa22ec4f4f9c217b6

List motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać do dnia 25 lutego 2020 z dopiskiem „3P

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Opublikowano: 2020.02.05 13:51
Aktualizacja: 2020.03.20 12:39
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek