Osoba do prowadzenia recepcji Instytutu Adama Mickiewicza.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa
i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział
w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało ponad 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Zakres działań:

 • Przyjmowanie gości Instytutu Adama Mickiewicza zgodnie z obowiązującą etykietą.
 • Odbieranie telefonów, udzielanie informacji na temat działalności IAM, udzielanie informacji ogólnych nt. aktualnych programów Instytutu, kierowanie rozmów telefonicznych do właściwych odbiorców;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących IAM zgodnie
  z zasadami Zarządzenia dotyczącego przepisów kancelaryjno – archiwalnych;
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru faktur w systemie Xpertis;
 • Prowadzenie i tworzenie podręcznego magazynu Sekretariatu oraz jego ewidencja
  w programie Lotus system Xpertis;
 • Monitorowanie rozliczeń finansowo-księgowych oraz umów, wniosków, zaproszeń Sekretariatu a także nadzór nad ich obiegiem, przygotowywanie dokumentacji PZP.

Wymagania:

 • Angielski komunikatywny w mowie i w piśmie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Sprawna komunikacja interpersonalna;
 • Dbałość o szczegóły, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia
10 stycznia 2020 r. z dopiskiem „Recepcja”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2020.01.16 16:40
Aktualizacja: 2020.01.16 16:42
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk