Redaktor sekcji azjatyckiej strony Culture.pl z koordynacją azjatyckich mediów społecznościowych w Wydziale Marketingu

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje  redaktora sekcji azjatyckiej strony Culture.pl z koordynacją azjatyckich mediów społecznościowych  w Wydziale Marketingu

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Zakres współpracy: 

 • zaplanowanie strategii działań azjatyckich podstron Culture.pl we współpracy z Redaktorem Naczelnym oraz strategii działań profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez  osoby odpowiedzialne,  
 • przygotowywanie planu redakcyjnego na bazie ww. strategii oraz monitorowanie jego realizacji,
 • organizacja i koordynacja regularnych spotkań redakcji azjatyckiej oraz indywidualnych z operatorami social mediów IAM w Japonii, Korei, Chinach; tworzenie notatek ze spotkań
 • działanie w ramach określonego budżetu przeznaczonego na sekcję azjatycką - kosztorysowanie i rozplanowanie kosztów na potrzeby Wydziału Marketingu,
 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wniosków PZP, przygotowywanie i pilnowanie terminowego rozliczania umów ze współpracownikami redakcji; poprawne uruchamianie i nadzorowanie obiegów tych dokumentów; rozliczanie umów w oparciu o zrealizowane zlecenia / przyjęte dzieła,
 • udział w regularnych spotkaniach redakcji Culture.pl i Wydziału Marketingu;
 • zamawianie tłumaczeń zapowiedzi wydarzeń w Azji; pozyskiwanie materiałów prasowych, ilustracji czy wideo potrzebnych do ilustracji zapowiedzi,
 • zbieranie informacji o polskich inicjatywach kulturalnych i wydarzeniach odbywających się w Azji oraz rekomendacji od opiekunów relacji z Chinami, Japonią i Koreą, jeśli chodzi o tematy artykułów i postów,

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, polonistyka, anglistyka lub pokrewne oraz ewentualnie koreanistyka, sinologia czy japonistyka),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych i promocyjnych,
 • dobra organizacja pracy i dbałości o detale,
 • wysokie zdolności organizacyjne, wielozadaniowość, 
 • umiejętność komunikacyjne i działanie zespołowe,
 • umiejętność planowania własnych działań,
 • nastawienie na realizację zadań i wyznaczonych celów,

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka azjatyckiego (koreański, chiński, japoński),
 • wiedza o polskiej kulturze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej / pracy w redakcji,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 
 • znajomość narzędzi i kanałów social media oraz bieżących trendów;
 • doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi przez CMS (Drupal),
 • doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów.

 

Oferujemy:

 • współpraca w oparciu o umowę cywilno-prawną w wymiarze 80-100 godz. /mc.,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub proszę skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d03327e252e742f2be668da387446d2d 

 

Termin przesyłania aplikacji do 22 kwietnia  2021 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.03.23 13:53
Aktualizacja: 2021.03.31 12:46
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek