Specjalista w zakresie administrowania budżetami wydarzeń kulturalnych i artystycznych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje do współpracy  

specjalisty w zakresie administrowania budżetami

wydarzeń kulturalnych i artystycznych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie i realizację międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres świadczonych usług będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych wydarzeń kulturalnych  i projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury realizowanych za granicą (w tym związanych z organizacja wydarzeń i/lub z komunikacją oraz promocją tych wydarzeń),
 • administrowanie budżetami wybranych projektów realizacyjnych i/lub komunikacyjnych,
 • weryfikowanie umów oraz dokumentów finansowych pod względem zgodności
  z zaplanowanymi kosztorysami oraz założonymi źródłami ich finansowania
 • monitorowanie obiegu dokumentów finansowych i umów,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań,
 • nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń,
 • współpracę z kadrą kierowniczą oraz wyznaczonymi pracownikami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

 

 

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w administrowaniu budżetem, planowaniu i rozliczaniu budżetów projektów
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy z umowami i dokumentami księgowymi,
 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki związane z ekonomią i finansami,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • zdolności analitycznych i dbałości o szczegóły,
 • wysokich umiejętności efektywnego angażowania się w wiele działań i pod presją czasu,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie planowania budżetów przedsięwzięć kulturalnych i rozliczaniu realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą.

 

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • współpracę z prestiżową instytucją realizującą projekty międzynarodowe w obszarze kultury i sztuki,
 • profesjonalne środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do 6 lutego 2022 roku

W celu zaaplikowania prosimy kliknąć w poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bc0eb6c151f24e5a81f5eb3f33cd4ae2

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Opublikowano: 2022.01.14 14:45
Aktualizacja: 2022.01.14 14:45
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki